Вы здесь

02.00.01 - Неорганічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Вуглецеві наноструктури, синтезовані в кремнеземних матрицях карбонізацією органічних сполук Набока Ольга Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги, кристалічна структура і електричні властивості сполук в системах {La,Ce}-In-{Al,Si,Ge} Ничипорук Галина Павлівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез і властивості високотемпературних надпровідних матеріалів з рідкісноземельними металами в різних ступенях окиснення Ничипорук Ольга Борисівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурні особливості взаємодії галогенідів купруму(І) з функціональними похідними термінальних алкінів Нощенко Григорій Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Складні фосфати титану, цирконію та гафнію Огородник Іван Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості хімічної поведінки кремнеземів, модифікованих алкіламінами Олійник Вікторія Дмитрівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості боратів лужноземельних металів, активованих іонами лантанідів Пір Павло Вікторович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості утворення і будови кристалічних комплексів галогенідів Cu(І) з N-алільними онієвими солями моноазотистих ароматичних гетероциклів. Павлюк Олексій Вікторович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Потрійні системи {Gd, Tb, Er}-Mn-Al (фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості сполук) Паласюк Андрій Михайлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Різнолігандні та багатоядерні комплексні сполуки Со (III) з етаноламінами: синтез, структура та каталітичні властивості. Потаскалов Вадим Анатолійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину