Вы здесь

06.01.03 - Агроґрунтознавство і агрофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Агрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних грунтах Захарова Марина Анатоліївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів Сухого Степу України Дрозд Олена Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Відтворення родючості темно-сірого опідзоленого ґрунту залежно від утримання міжрядь у насадженнях яблуні Козак Володимир Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вилучені зі зрошення землі: спрямованість грунтових процесів, оцінка агроекологічного стану та шляхи його поліпшення Лісняк Анатолій Анатолійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему Панасенко Євген Володимирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив технологічного навантаження на структурні рівні організації темно-сірого опідзоленого та лучно-чорноземного ґрунтів Лівобережного Лісостепу Панасенко Вікторія Михайлівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив тривалого рисосіяння на фізико-хімічний стан і сольовий режим солонців лучних зони Сухих Степів Тронза Галина Євгенівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Геоінформаційне картографування ґрунтів неконтактними методами на прикладі лівобережної низинної провінції Лісостепу України. Бідолах Дмитро Ілліч 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Грунтотворення та раціональне використання піщаних і супіщаних грунтів борових терас річок лівобережного Лісостепу України Тіщенко Віктор Сергійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Діагностика і екологобезпечне спрямування трансформації ґрунтів при внесенні добрив Філон Василь Іванович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину