Вы здесь

Науково-методичні основи визначення тіньової економіки в системі зовнішньоекономічних операцій

Автор: 
Поліщук Наталія Євгенівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U000817
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ТІНЬОВИХ ОБОРОТІВ В ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЯХ
Структура тіньових операцій в зовнішньоекономічній діяльності та методи їх
оцінки
Суть методології виявлення тіньових оборотів в експортно-імпортних операціях
можна розглянути як систему наукових знань про особливості даного виду
діяльності, їх класифікацію і характеристику, методів визначення тіньових
оборотів і шляхів їх скорочення з урахуванням специфіки цієї сфери економічних
відносин, а також чинного законодавства.
До загальних положень методики слід віднести аналіз вихідної і додаткової
інформації окремих напрямків експортно-імпортних операцій (структура
експортно-імпортних операцій, товарообіг, загальні обсяги експорту, імпорту
товарів, послуг, окремих груп, які займають значну частку в оборотах, розміри
грошових та товарних оборотів в цих напрямках економічної діяльності, аналіз
основних каналів та механізмів відтоку грошових потоків за кордон, їх
класифікацію, економічне-правове регулювання цих відносин) [74].
Проведені дослідження свідчать про те, що основні тіньові фінансові потоки в
зовнішньоекономічній діяльності пов'язані з відтоком капіталу за кордон і
можуть бути побічно визначені на основі різних статей платіжного балансу,
переважно, його активів (експорт-імпорт). Це обумовлюється тим, що система
валютного контролю в Україні побудована на одержанні інформації про кожну
експортно-імпортну угоду, у той час як система збору інформації про операції
капітального характеру вкрай недосконала. Тому для комплексної інтегральної
оцінки тіньових потоків в експортно-імпортних операціях варто враховувати також
інші канали тіньових потоків, що не охоплені офіційною статистикою, а, отже, не
відбиті в окремих статтях платіжного балансу, проте складають значну частину
цих потоків.
При комплексній оцінці тіньових потоків в експортно-імпортних операціях варто
представити їх структуру, що включає основні типи операцій (торговельні
операції, операції розподілу, фінансові операції), розробити класифікацію
основних параметрів операцій, що входять у кожний структурний тип (величини й
обсягів тіньових потоків, ступінь легальності, можливість статистичного обліку
і контролю). При цьому інтегральна оцінка не дорівнює сумі тіньових потоків за
основними типами операцій, тому що проведення чіткого розмежування цих видів
операцій не завжди є можливим.
Для виділення тіньових потоків в експортно-імпортних операціях виникає також
необхідність правового розмежування понять як законної, так і незаконної
діяльності. Таке розмежування варто проводити в сукупності норм карного права,
що прямо забороняє ті або інші види економічної діяльності, до яких слід,
насамперед, віднести контрабандний експорт-імпорт, легалізацію (відмивання)
капіталу, переказ валюти без ліцензії НБУ, тощо. Для визнання зазначених вище
операцій незаконними, досить самого факту їхнього проведення. Тим самим вони
відрізняються від будь-яких фінансово-господарських операцій, що також можуть
відбуватися з порушенням закону, але бути в принципі легальними. Для виділення
в рамках легальної економіки її тіньової складової доцільно використовувати
критерій підконтрольності. Контрольовані процеси, за визначенням, не є
"тіньовими" або "прихованими", а неконтрольовані є значною загрозою
суспільству, вимагають боротьби з ними, додаткових сил і коштів. Під тіньовою
(неконтрольованою) економікою (тіньовим бізнесом) в такому випадку буде
розумітися сукупність в принципі легальних, але таких, що не виявляються
відкритими перевірочними методами, експортно-імпортних операцій. Слід
зазначити, що поняття "тіньова економіка" - це економічний, а не правовий
феномен, що відбиває негативні економічні процеси в суспільстві.
Значна частина тіньових потоків, як було доведено раніше, може бути оцінена за
обсягом вивозу і відтоку капіталу, що обчислюються за статтями платіжного
балансу. Проте, це лише непряма оцінка тіньових потоків, що входять в
експортно-імпортні операції, оскільки деяка частина їх формується в країні
походження. Через відсутність достовірної інформації про даний процес, особливо
в нелегальних формах, поряд із прямими методами, варто застосовувати непрямі
методи оцінки на підставі систематизації і аналізу даних, опублікованих у
вітчизняній і закордонній літературі, а також на основі експертних оцінок.
Деякі характеристики взагалі важко оцінити, до них слід віднести:
упущену вигоду для української економіки в рамках легальних
зовнішньоекономічних операцій;
незаконне присвоєння бюджетних коштів;
заниження офіційних цін акцій і інших активів при їхньому продажі;
вивіз доходів, які отримані кримінальним шляхом.
Тому при оцінці деяких каналів застосовуються тільки експертні методи оцінки.
Схематично структуру формування тіньових капіталів в експортно-імпортних
операціях за типами представлена на рис. 2.1.
Можливості оцінки масштабів тіньової економіки досить обмежені в силу самого
характеру цього явища, що припускає приховання від обліку, контролю і
реєстрації. У наслідок цього для оцінки використовуються різні непрямі методи,
точність результатів яких залежить від дотримання багатьох умов.
Рис. 2.1 Структура формування неконтрольованих торговельно-фінансових оборотів
в експортно-імпортних операціях
У світовій практиці запропоновано багато різних методів вимірювання обсягів
тіньової економіки [15, 18, 24, 29, 32, 73, 76, 107, 119, 131, 139, 149]. Між
тим, кожний з методів придатний тільки для оцінки окремо виділеної сфери
тіньової економіки, оскільки немає єдиної точки зору, які з тих чи інших
методів дають найбільш достовірні