Вы здесь

Спадкова мінливість у льону олійного, індукована гамма-променями.

Автор: 
Полякова Ірина Олексіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U003496
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p>РОЗДІЛ 2<br /> УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ<br /> <br /> 2.1. Грунтово-кліматичні умови дослідного господарства. Метеорологічні умови у роки досліджень.<br /> <br /> Польові досліди проводились на полях сівозміни Інституту олійних культур УААН, який знаходиться на території Запорізького району у північно-західній частині Запорізької області. <br /> Пануючим типом водного режиму грунтів є непромивний, при глибокому (більше 10 м) заляганні грунтових вод. За даними Запорізької агрохімлабораторії територія Інституту олійних культур представлена типовими звичайними середньоміцними малогумусними чорноземами. Основні запаси грунтової вологи у цих чорноземах формуються у осінньо-зимово-рановесняний період.<br /> Кількість гумусу невелика і у шарі 0-20 см коливається у межах 4.4-5.5 %. У орному шарі грунту забезпеченість легкогідролізуємим азотом - 8.7 - 9.1 мг на 100 г грунту. Вміст рухомого фосфору (по Чирикову) - 10.5-11.2 мг на 100 г грунту, обмінного калію (по Масловій) - 15.2 - 17.1 мг. Грунти характеризуються як слабо забезпечені азотом. Реакція грунтового розчину нейтральна, рH водної витяжки коливається у межах 6.5 - 7.0.<br /> Розподіл атмосферних опадів у цій зоні як за кількістю, так і за періодами вегетації, нерівномірний. У зв 'язку з чим продуктивність рослин у більшій мірі залежить від накопичення та правильного використання грунтової вологи осінньо-зимово-рановесняних опадів.<br /> Клімат південного Степу України помірно-теплий з недостатнім зволоженням. Спостерігається посушливість клімату, яка проявляється частіше літом і восени. Посушливість клімату обумовлюється не тільки недостатньою кількістю опадів, а й нерівномірним розподілом їх на протязі року, особливо у період вегетації рослин та великими витратами на випаровування. Середня кількість опадів за рік складає по Запорізькому району 420 мм. Сума ефективних температур складає 3000 - 3100? С. Повне відтанення грунту відмічається у другій половині березня. Запаси продуктивної вологи у метровому шарі грунту до початку польових робіт у середньому складають 139 мм. Стійке прогрівання грунту на глибині 10 см до 10? С відмічається у середині квітня.<br /> Характерною особливістю приходу весни для півдня Степу України є швидке нарощування денних температур, яке переривається різким похолоданням у кінці квітня - початку травня і триває 7 -12 днів. У подальшому ріст температури повітря проходить з великою інтенсивністю.<br /> Характеристика елементів погоди складена на підставі матеріалів Запорізької метеорологічної станції, розтошованої на відстані 8-13 км від місця закладення польових дослідів, а також спостережень метеопоста ІОК. У табл. 2.1. представлені метеорологічні умови проведення дослідів, які відіграють важливу роль у життєдіяльності рослин.<br /> Метеорологічні умови у роки досліджень складались по різному. Температура, кількість опадів та їх розподіл по вегетаційному періоду льону були більш сприятливими у 2001 році.<br /> Агротехніка проведення польових дослідів - загальноприйнята для посіву льону олійного в даній агрокліматічній зоні.<br /> <br /> 2.2. Матеріали та методика досліджень.<br /> <br /> У дослідах використовували лінійний матеріал Linum usitatissimum з колекції лабораторії селекції та генетики льону ІОК - лінійні сорти Циан і Antares, лінійні зразки К-6080 та К-7711, і радіомутантні лінії М-12, М-24, М-5. Радіомутантні лінії отримані від опромінення ?-променями насіння у 1997 році. Дві лінії створені на базі сорту Циан: М-12 - від опромінення до-зою 400 Гр, а М-24 - 700 Гр. Лінія М-5 створена на базі сорту Antares від <br /> <br /> <br /> <br /> Таблиця 2.1.<br />Метеорологічні показники під час проведення досліджень<br />РокиДекадиКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСередньо-добова, t? CОпади, ммСередньо-добова, t? CОпади, ммСередньо-добова, t? CОпади, ммСередньо-добова, t? CОпади, мм2000I10.512.513.20.022.318.024.318.0II16.30.014.11.519.332.022.55.0III17.89.020.43.518.85.027.90.0Сер. t? C14.9-15.9-20.1-25.0-Сума опадів-21.5-5.0-55.0-23.02001I10.719.013.653.014.112.028.00.0II13.815.514.73.018.920.529.30.0III14.010.012.320.520.257.029.50.0Сер. t? C12.8-13.5-17.7-28.9-Сума опадів-44.5-76.5-89.5-0.0Середньобагато-річні показники10.136.016.742.020.752.022.450.0<br /> опромінення дозою 400 Гр. У 1999 році повітряно-сухе насіння всіх семи генотипів обробили ?-променями у дозах 400 і 700 Гр на тій самій установці в Інституті фізіології рослин та генетики (м. Київ). Таким чином, насіння стабільних радіомутантних ліній у поколінні М4 було оброблено тим же мутагеном і у таких же дозах вдруге. Через нестачу достатньої кількості насіння лінії М-5, обробку проведено тільки однією дозою.<br /> Обрані генотипи відрізнялися походженням, господарсько-біологічними особливостями і морфологією. Нижче приведені описи морфологічних ознак досліджуваних ліній (жирним шрифтом з підкресленням виділені основні відмінні ознаки кожного зразка).<br /> Циан. Виведений у ВНДІОК (м. Краснодар) методом триразового пересівання на фузаріозному фоні сорту Старт із наступним індивідуальним добором. Межеумок; висота рослин 60-65 см; кущ без антоціанового забарвлення; листя подовжено-ланцетне, без опушення, розташування спіральне; суцвіття - китиця, квітка відкрита, забарвлення пелюсток блакитне, забарвлення пиляків блакитне, діаметр квітки середній, поверхня пелюсток гладка; коробочки кулясті, насіння коричневе, яйцеподібної форми; маса 1000 насінин 7-8 г; вміст олії 46-49 %; врожайність насіння 20-23 ц/га.<br /> М-12. Радіомутант на базі сорту Циан від опромінення дозою 400 Гр. Облистяність середня; листя ланцетне, коротке, широке; забарвлення рослини зелене; суцвіття середньостиснуте, довге; діаметр квітки середній; поверхня пелюсток гладка; має характерну зірчасту квітку, край пелюсток зубчастий, забарвлення пелюсток біле, забарвлення пиляків кремове; коробочка куляста, слаборебриста, нас</p>