Вы здесь

Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку.

Автор: 
Сембрат Сергій Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U003773
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2). Крім цього, при аналізі результатів досліджень паралельно були використані дані про формування вікової структури фізичної підготовки і взаємозв'язках основних її компонентів.
Проте, для педагогічної практики фізичного виховання дітей необхідна чітка система впливу на розвиток конкретних фізичних здібностей. У проведених раніше дослідженнях [46, 53, 69, 122, 202] при розробці планів фізичної підготовки дітей і підлітків використовували показники темпів розвитку фізичних здібностей і не давали конкретних рекомендацій із вибіркового впливу на виховання певних фізичних здібностей.
Для визначення належних величин вибірково педагогічного впливу, спрямованого на розвиток певних фізичних здібностей, нами була вироблена наступна стратегія диференціації темпів розвитку фізичних здібностей:
- високий темп передбачає щорічний приріст розвитку фізичних якостей більше як на 20 % в сенситивний період, що дає можливість нормувати річний тренувальний вплив у межах 15 - 25 % навчального часу;
- середній темп - щорічний приріст складає до 20 %, що вимагає відводити в навчальному році 10 - 15 % часу, на спрямований розвиток фізичної якості;
- низький темп (від 0 і нижче), який спостерігається в незначній кількості випадків вікового розвитку фізичних здібностей і становить до 5 % часу, спрямованого на підтримку його вікового функціонування.
Як додаткову інформацію при цьому використовували дані абсолютних показників вікового розвитку фізичних якостей дівчаток і хлопчиків, вірогідність розходжень у показниках у залежності від віку і статі (є - критерію Студента), а також результати факторного аналізу.
Проведений аналіз засвідчує, що від 6 до 7 років у дівчаток і хлопчиків спостерігається активний розвиток фізичних якостей (Рис. 4.19). Виняток для дівчаток становить розвиток рухливості в суглобах, де спостерігається помітне погіршення даних можливостей від 6 до 7 років.
Найбільша активність у своєму розвитку відзначена за результатами бігу на 300 м. Так темп розвитку даної якості у дівчаток становить 33,1 %, відповідно вправи на витривалість у річному циклі навчального процесу можуть бути застосована в обсязі 25,0 %. Швидкісно-силові можливості, за результатами стрибка вгору, також активізується у своєму розвитку, і їх темп становить більше 20,0 %, що у відповідності до розробленої стратегії потребує до 20,0 % навчального часу для виховання даних якостей.

Рис. 4.19. Віковий темп розвитку ( в %) компонентів фізичної підготовленості дівчаток та хлопчиків від 6 до 7 років

Такі фізичні якості, як сила, швидкість руху і швидкісно-силові можливості (стрибок у довжину з місця) мають середні темпи розвитку, а отже час, відведений на їх розвиток, не повинен перевищувати 10,0 % за рік. Така кількість часу відводиться і на розвиток частоти рухів і спритності.
Раніше було відзначено, що показники рухливості суглобів у 6-річних дівчаток дещо погіршуються, але є в середньому на 3 см вищими ніж у хлопчиків. Тому на навчальних заняттях для підтримки гнучкості необхідно використати до 5,0 % часу.
Усі названі фізичні якості визначають структуру фізичної підготовки дівчаток 6-річного віку, а їх педагогічний вплив, на основі факторного аналізу становить 71,0 %.
Аналіз сумарного показника активності вікового розвитку всіх фізичних якостей у дівчаток від 6 до 7 років, свідчить, що він становить 4,15 %.
Для хлопчиків цього віку характерна активність розвитку швидкісно-силових можливостей (стрибки вгору), сили, гнучкості і витривалості. Майже всі ці фізичні здібності активізуються в темпі свого розвитку більш, ніж на 30,0 %.
Враховуючи активність їх вікового розвитку, можна в навчальному процесі застосувати вправи даного напряму до 15,0 % часу.
Темп розвитку швидкості руху, швидкісно-силових можливостей (стрибок у довжину з місця) відповідно до особливостей їх вікового розвитку, вимагає до 10,0 % навчального часу на їх вибіркове удосконалення.
Що стосується загальної активності темпів розвитку фізичних якостей, то в хлопчиків даний вік характеризується як активніший і сумарний його показник становить більше 22,0 %.
У даний віковий період хлопчики випереджають дівчаток не тільки за рівнем рухової активності, але й за показниками фізичної підготовки, за винятком спритності і швидкісно-силових можливостей (стрибок угору).
Отже при плануванні засобів вибіркового впливу диференціювати їх для хлопчиків і дівчаток не спостерігається. Винятки можливі тільки лише при плануванні засобів, спрямованих на розвиток рухливості в суглобах. Так, у відповідності до особливостей темпів розвитку гнучкості в навчанні для хлопчиків планується 15,0, % а для дівчаток 5,0 %.
Таким чином, можна відзначити, що співвідношення засобів вибіркового впливу у фізичній підготовці хлопчиків і дівчаток 6-річного віку не відрізняються (Див.прак.рекомендації, Табл. 1), але рухова активність - середній показник темпів розвитку фізичних здібностей - значно вища в хлопчиків.
У семирічному віці (Рис. 4.20) спостерігається загальна тенденція до зменшення темпів розвитку фізичних якостей як у хлопчиків, так і у дівчаток, що, вірогідно, є відображенням зниження рухової активності дітей у зв'язку із змінами режиму їх життя.

Рис. 4.20. Віковий темп розвитку ( в %) компонентів фізичної підготовленості дівчаток та хлопчиків від 7 до 8 років

Темп розвитку окремих фізичних здібностей не перевищує 25,0%, а його уповільнення відзначається в дівчаток за показниками швидкісно-силових можливостей (стрибок угору) і гнучкості. Показник гнучкості погіршується також і у хлопчиків.
Найбільший темп розвитку, а відповідно і необхідність вправ вибіркового напряму спостерігається у дівчаток і хлопчиків за показниками сили і частоти руху, що вимагає збільшувати кількість відповідних вправ до 25,0 % навчального часу.
Темп розвитку інших фізичних можливостей як дівчаток, так і хлопчиків у даний віковий період не перевищує 10,0 %.