Вы здесь

Індивідуалізація фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму.

Автор: 
Івасик Наталія Орестівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U000999
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Визначення та характеристика понятійного апарату дослідження
В даній роботі подаємо специфічні терміни за алфавітом.
Алергія - поняття яке використовують для позначення підвищеної чутливості організму, що виникає після контакту з антигеном (алергеном). Процес, який відбувається в організмі після першого контакту з алергеном, має назву сенсибілізації. Повторна дія того ж алергену спричинює розвиток патологічних імунних реакцій, що реалізуються через різноманітні алергічні захворювання.
Атопія - незвичайна реакція імунної системи на речовини, які у більшості людей не спричиняють неприємностей зі здоров'ям.
Базисна терапія - медикаментозна терапія БА, що спрямована на зменшення алергічного запалення слизової оболонки бронхів; запобігає загостренню захворювання.
Бронхоспазм - порушення вентиляційної і дренажної функції бронхів внаслідок скорочення їх гладкої мускулатури.
Дихальні м?язи - поперечносмугасті м?язи грудної клітки, деякі м?язи шиї і тулуба, ритмічне скорочення яких забезпечує вдих і видих.
Дихальні шуми - звуки, які прослуховуються над органами дихання. У нормі розрізняють бронхіальне (прослуховується над гортанню, трахеєю і в міжлопатковому просторі на рівні 7-го хребця) і везикулярне дихання (прослуховується над легеневою тканиною).
Задишка - порушення частоти, глибини і ритму дихання, що супроводжується неприємним відчуттям нестачі повітря аж до виснажливої ядухи. У здорової людини спостерігається при значному фізичному навантаженні, розвитку гірської хвороби, що є фізіологічним захисним механізмом. Задишка у хворих - прояв різних захворювань: порушення однієї з ланок системи дихання, серцево-судинної системи, ураження ЦНС.
Індивідуалізація фізичної реабілітації - таке використання поодиноких засобів і методів фізичної реабілітації і така побудова системи занять, при яких враховують індивідуальні відмінності хворих, здійснюється індивідуальний підхід до них і, тим самим, створюються сприятливі умови для відновлення порушених захворюванням функцій організму.
Кашель - безумовно-рефлекторний захисний процес видалення вмісту дихальних шляхів кількома форсованими видихами, забезпечується м?язами живота, але послідовність і сила скорочень їх інша, ніж при легеневій вентиляції.
Обструктивні порушення - порушення вентиляційної функції легень, в основі яких є підвищення опору рухові повітря по дихальних шляхах, тобто порушення прохідності бронхів. Причинами порушення прохідності є: спазм бронхів, набряково-запальні зміни бронхіального дерева, гіперсекреція з нагромадженням у просвіті бронхів патологічного вмісту, втрата еластичності легень з колапсом дрібних бронхів , емфізема легень, трахео-бронхо-легенева дискінезія, ремоделінг бронхів. Основним елементом обструкції є затруднення видиху.
Ремісія клінічна - відсутність симптомів астми без приймання лікарських засобів.
Ремісія фармакологічна - відсутність симптомів астми на фоні фармакотерапії.
Сенсибілізація - імунологічно опосередковане підвищення чутливості до алергенів.
Специфічна гіпосенсибілізація - метод лікування алергічних захворювань, скерований на зниження чутливості імунної системи до алергену.
Тригер - фактор, який провокує загострення астми.
Фізична реабілітація - це застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних чинників у комплексному процесі відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності хворих та інвалідів.
Хрипи - дихальні шуми, що виникають при різних патологічних процесах у трахеї, бронхах або в утвореній внаслідок хвороби порожнині легень. Розрізняють сухі та вологі хрипи. Основною умовою виникнення сухих хрипів є звуження просвіту бронхів. Сухі хрипи прослуховуються як у фазі вдиху, так і у фазі видиху. За звучністю, висотою і тембром хрипи поділяють на: високі - дискантні або свистячі, низькі басові або дзижчачі. Вологі хрипи утворюються внаслідок нагромадження у просвіті бронхів рідкого секрету (харкотиння, набрякова рідина, кров) і проходження повітря крізь цей секрет з утворенням у ньому повітряних пухирців різного діаметра. Вологі хрипи прослуховуються у фазі вдиху і видиху, і залежно від калібру бронхів, у яких вони виникають, їх поділяють на дрібно-, середньо-, крупнопухирчаті.
Ядуха -гострий приступ утрудненого видиху, під час якого хворий відчуває, що задихається.

2.2. Методи дослідження

При вирішенні поставлених у роботі завдань використовувались наступні методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичної та спеціальної літератури, реабілітаційні обстеження, методи функціональної діагностики, педагогічний експеримент, лікарсько-педагогічне спостереження, антропометрія, методи математичної статистики. Подаємо зокрема детальний опис.
Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури. З метою ознайомлення зі станом досліджуваного питання було вивчено і проаналізовано науково-методичну літературу, яка стосувалась питань особливостей етіології, клініки, діагностики, лікування та фізичної реабілітації бронхіальної астми у дітей, досвід організації й роботи "астма - школи" й оцінка ефективності навчання у ній. Опрацьовано фонди обласної медичної бібліотеки (м. Львів), бібліотек Львівського державного інституту фізичної культури, Львівського медичного університету, Національного університету фізичного виховання, Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (м. Київ).
Аналізувались програми фізичної реабілітації для дітей, хворих на БА, з метою визначення направленості реабілітаційного процесу і впливу методів реабілітації на перебіг захворювання та організм дитини.
Аналіз літератури дозволив виявити ступінь вивчення питання, сформувати робочу гіпотезу, мету, завдання дослідження, провести узагальнення і обґрунтування результатів власних експериментальних даних.
Лікарсько-педагогічне спостереження. У наших дослідженнях лікарсько-педагогічне спостереження проводилось на базі міської дитячої клінічної лікарні