Вы здесь

Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу

Автор: 
Столярський Олег Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004113
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНА ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА У ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ ВІД
НАРКОБІЗНЕСУ.
2.1. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ БОРОТЬБИ НА УНІВЕРСАЛЬНОМУ РІВНІ З ВІДМИВАННЯМ
ГРОШЕЙ ВІД НАРКОБІЗНЕСУ.
2.1.1. Діяльність органів ООН у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу.
Проблеми боротьби з відмиванням грошей в межах ООН розглядаються в контексті
співробітництва держав у боротьбі з організованою транснаціональною
злочинністю. Для всебічного висвітлення різних аспектів нормотворчої діяльності
органів ООН спочатку, коротко охарактеризуємо основні проблеми цієї боротьби.
З утворенням ООН міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю дедалі
більше почало концентруватись у межах цієї організації. Це пов’язано з тим, що
серед інших міжнародних організацій ООН має найбільші можливості й повноваження
надавати допомогу державам у попередженні й ліквідації наслідків злочинів.
Досягається це шляхом встановлення єдиних стандартів і норм у даній сфері
співробітництва, прийняття уніфікованих конвенцій, типових договорів, інших
міжнародно-правових актів і правил поводження з правопорушниками. В цю роботу
включені головні, допоміжні органи ООН і більшість її спеціалізованих установ
[50,70].
Так, Генеральна Асамблея ООН за допомогою Комісії міжнародного права готує і
приймає конвенції по боротьбі з окремими злочинами, рекомендації з координації
заходів попередження актів міжнародного тероризму, найманства, незаконного
обігу наркотиків і т.п. На засіданнях Ради Безпеки ООН ці питання розглядають у
зв'язку зі скаргами держав на окремі злочини. У разі потреби вона передає ці
питання у свою
Комісію з розслідування. Міжнародний суд ООН розглядає конкретні справи, що
стосуються питань боротьби зі злочинністю [51,558].
В межах ЭКОСОР зосереджені основні правоохоронні структури ООН. Серед них
особливе місце займає Комісія з попередження злочинності і кримінального
правосуддя, створена в 1992 р.
Один раз у 5 років Комісія проводить Конгреси ООН по попередженню злочинності і
поводження з правопорушниками. Вони стали глобальними форумами по координації
зусиль усього людства в боротьбі зі злочинністю й уніфікації міжнародного
кримінального права.
Велике значення в діяльності ООН має розробка і прийняття довгострокових планів
і програм. Серед них слід зазначити Рекомендації щодо міжнародного
співробітництва в сфері попередження злочинності і кримінального правосуддя в
контексті розвитку, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у 1990 р. Тут містяться
рекомендації до держав про зміцнення законності, вдосконалення міжнародного
кримінального права, забезпеченні прав людини, реформування кримінального
правосуддя й ін.
У 1991 р. резолюцією Генеральної Асамблеї ООН була прийнята нова Програма ООН в
сфері попередження злочинності і кримінального правосуддя. Вона розрахована на
надання державам допомоги в зборі й обміні інформацією, підготовці кадрів,
наданні консультативних послуг у справі створення національних програм
попередження злочинності, розробки і впровадження навчальних програм для
підготовки фахівців.
У Програмі формулюються її основні цілі, завдання, сфера дії, першочергові
заходи, а також структура і компетенція спеціальних органів і структурних
підрозділів ООН, що безпосередньо здійснюють виконання Програми. Крім названої
Комісії і Конгресів ООН до них відносяться: Секретаріат Програми - постійний
робочий орган, відповідальний за виконання всіх положень цього документа і
надання практичної допомоги Комісії; Інститути ООН по попередженню злочинності
і поводженню з правопорушниками, що координують питання боротьби зі злочинністю
на регіональному рівні; мережа національних кореспондентів, що призначаються в
сфері попередження злочинності і кримінального правосуддя, що підтримують
прямий зв'язок із Секретаріатом, інформують про заходи національного характеру
і сприяють здійсненню намічених Програмою положень; глобальна інформаційна
мережа в сфері злочинності і кримінального правосуддя, що займається збором,
аналізом, обміном і поширенням інформації про стан злочинності в державах і
окремих регіонах. На цій основі розробляється стратегія боротьби з міжнародною
злочинністю [52,559].
Окрім цього, в ООН існують органи, які здійснюють боротьбу з окремими
злочинами. Так, в сфері боротьби з наркобізнесом та відмиванням грошей
отриманих від нього, задіяні: Комісія з наркотичних засобів, міжнародний
Комітет з контролю за наркотиками та Програма ООН з міжнародного контролю за
наркотиками.
Комісія з наркотичних засобів - одна із шести функціональних комісій ЭКОСОР. Це
головний орган у системі ООН, відповідальний за розробку і реалізацію політики
з питань, що пов'язані з контролем за зловживанням наркотиками. Комісія
аналізує функціонування системи контролю, вивчає необхідність внесення до неї
змін. В її функції входить підготовка нових міжнародних угод [53,143].
Міжнародний комітет з контролю за наркотиками також діє під егідою ЭКОСОР як
інформаційний, контролюючий і консультативний орган. При виконанні своїх
обов'язків Комітет здійснює співробітництво з урядами і підтримує з ними
постійний діалог з метою сприяння досягненню цілей договорів. Це робиться за
допомогою регулярних консультацій і спеціальних місій, що організуються за
домовленістю з зацікавленими урядами.
Міжнародний комітет з контролю за наркотиками є незалежним контрольним органом,
створеним на договірній основі для моніторингу виконання міжнародних договорів
по контролі за наркотиками. Він складається з 13 членів, що обираються ЭКОСОР,
і виступає особисто, а не як представник урядів. Міжнародний комітет має право
запитувати пояснення у випадку явних порушень договорі