Вы здесь

Інноваційна технологія викладання легкої атлетики на факультетах фізичної культури вищих навчальних закладів

Автор: 
Сергієнко Володимир Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U001412
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Методи дослідження
В роботі для вирішення поставлених завдань застосовувались такі методи досліджень:
1. Теоретичний аналіз стану проблеми і узагальнення літературних джерел.
2. Педагогічні методи:
педагогічні спостереження;
тестування теоретичної підготовленості студентів;
тестування методичної підготовленості студентів;
тестування технічної підготовленості студентів;
тестування розвитку рухових здібностей студентів;
методи експертної оцінки;
педагогічний експеримент.
3. Спеціальні інструментальні методи:
комп'ютерна програма оцінювання теоретичних знань студентів.
4. Методи математичної статистики.
Теоретичний аналіз стану проблеми й узагальнення літературних джерел.
Аналіз науково-методичної літератури з професійної підготовки учителів фізичної культури показав протиріччя між рівнем сформованості професійних умінь випускників фізкультурно-педагогічних навчальних закладів і вимогами до готовності вирішення практичних завдань у сфері фізичного виховання школярів.
Важлива роль у вирішенні проблеми удосконалення професійно-педагогічної підготовки належить активному впровадженню нових педагогічних технологій, спрямованих на формування готовності до вирішення педагогічних завдань, у тому числі й завдань навчання руховим діям.
З метою вирішення наукового завдання трансформації наукових фактів стосовно до специфіки дослідження, уточнення понятійного апарату нами проаналізовано 224 вітчизняних і 8 зарубіжних джерел. Розкрито зміст основних понять: фізична підготовленість, технічна підготовленість, технологія навчання, інноваційне навчання. Визначено предмет, завдання, концептуальні положення й основні напрямки викладання легкої атлетики майбутнім учителям фізичної культури.
Дані літературних джерел надало можливість теоретично обґрунтувати концептуальні підходи до сучасної технології викладання легкої атлетики на факультетах фізичної культури ВНЗ.
Педагогічні спостереження.
У процесі проведення експерименту, здійснювали педагогічні спостереження. Вони велися під час проведення практичних і семінарських занять, проходженням студентами організаційних і педагогічних практик. Окрім цього, спостереження проводилося при проведенні тестувань і контролю за підготовленістю студентів ВНЗ.
Аналіз та оцінка діяльності студентів здійснювалися за розробленими критеріями і єдиною схемою. Це дало можливість порівняти отримані результати студентів. У процесі дослідження використовували багатобальну систему оцінювання прирівняну до п'ятибальної.
Педагогічні методи.
До педагогічних методів входив комплекс методик, які спрямовані на визначення рівня якості засвоєння теоретичниx знань, методичних, технічних умінь і навичок та фізичної підготовленості студентів.
Для визначення рівня теоретичних знань студентам запропоновані тести, що відображують основний програмний матеріал для загальноосвітніх навчальних закладів навчальної дисципліни "Легка атлетика з методикою викладання" ВНЗ і згруповані відповідно до різних розділів програми. Протягом навчального року студент відповідав на тестові питання для певного курсу і сума кращих оцінок створює індивідуальний рейтинг теоретичної підготовленості студента (див. додаток А). Питання були підібрані за такими темами:
легка атлетика як навчальна та наукова дисципліна;
історія розвитку легкої атлетики;
основи техніки спортивної ходьби і бігу;
основи техніки стрибків;
основи техніки метань;
основи навчання і тренування. Навчання і тренування як частини цілого педагогічного процесу;
урок легкої атлетики. Урок як основна форма організації занять з легкої атлетики;
легка атлетика в середній школі і спортивно-оздоровчому таборі;
організація, планування і облік навчальної роботи з легкої атлетики;
спортивні споруди для проведення змагань легкою атлетикою, їх обладнання та експлуатація.
Методична підготовленість (див. табл. 2.1) кожного студента оцінювалася за результатами виконання й проведення фрагментів частин уроку з легкої атлетики, уроку в цілому, навчально-методичну роботу в школі. Значної уваги приділялося рівню підготовки і якості конспектів уроків. Оцінювалася також методика навчання техніки шкільним легкоатлетичним видам (тестові завдання за допомогою комп'ютерної програми):
біг на короткі дистанції;
стрибок у висоту способом "переступання"
стрибок у довжину способом "зігнувши ноги";
естафетний біг;
метання малого м'яча;
кросовий біг;
штовхання ядра;
біг на середні дистанції;
метання гранати;
потрійний стрибок.
Таблиця 2.1
Оцінювання методичної підготовленості студентів
за даними різних авторів
Автори, рік публікації
Види діяльностіО.В.Гогін, 2001 [45]
І.Козетов, О.Кочеров, 2001
[82]
О.Гуляев, В. Сергеев, 2001
[51]Проведення уроку:
а) молодші класи
б) середні класи
в) старші класи
А.С.Ровний, 2002 [151]
О.Гуляев, В. Сергеев, 2001
[51]Підготовка конспекту уроку:
а) підготовча частина;
б) у цілому
О.В.Гогін, Є.І.Швидкий, 1994
[46]
Л.Г.Євсеєв, 2002 [63]
В.И. Калабин, 1996
[73]
С.Ю.Балбенко, В.М. Коробейник, 1999
[10]Навчально-методична робота в школі:
а) організація і проведення уроків;
б) планування;
в) проведення секційних занять;
г) проведення пульсометрії та хронометрії уроку;
д) аналіз проведення уроків;
е) проведення залікових уроків
А.А.Марков, С.М.Масленников, 2000 [110]
В.Т.Яловик, В.М.Сергієнко, 2003
[219]
В.Зеличенок, 2001 [70]
А.Л.Лобанов, А.К. Стасюк, 2001 [105]Методика навчання легкоатлетичних видів:
а) біг (30-400 м, 800, 1000, 1500, 3000 м);
б) стрибки (у довжину, висоту, потрійний);
в) метання (малий м'яч, граната, ядро)
Для контролю за технічною підготовленістю студентів (табл. 2.2) нами було розроблено дві програми: практичного виконання техніки вид