Вы здесь

Ідея інтертекстуальності в філософії культури.

Автор: 
Комісар Людмила Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000020
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ВІД ТЕКСТУ ДО ІНТЕРТЕКСТУ:
ґенеза теорії інтертекстуальності.
1.1. Постструктуралізм як текстоцентризм.
1.2. Поняття тексту в концепції М.М.Бахтіна
1.3. Р.Барт: переплетення культурних кодів в тексті
1.4. Текст як продуктивність в інтертекстовому
семаналізі Ю. Крістевої
1.5. Текст як генератор нових смислів (Ю.М. Лотман)
1.6. Комунікативна природа тексту.
РОЗДІЛ 2. УНІВЕРСУМ КУЛЬТУРИ ЯК ІНТЕРТЕКСТ.
2.1. Феномен інтертекстуальності в сучасних
культур-філософських концепціях
2.2. Механізми та типи інтертекстуальних зв'язків культури.
2.3. Функції інтертекстуального аналізу
2.4. Інтертекст як взаємообмін між індивідуальною свідомістю
і простором міжособистісного сприйняття
РОЗДІЛ 3. СЕМІОТИКА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ.
3.1. Діалогізм як семіотика, орієнтована на процес.
3.2. Інтертекстуальність як семіотика, орієнтована на код.
ВИСНОВКИ
СПИСОК