Вы здесь

Синдром діабетичної стопи: оптимізація анестезіологічної тактики при хірургічному лікуванні

Автор: 
Галушко Олександр Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000932
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВСТУП
РОЗДІЛ 1. СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ: КЛІНІЧНА КАРТИНА, ПАТОГЕНЕЗ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). 1.1. Синдром діабетичної стопи (СДС) 1.2. Характеристика хворих на СДС та вплив особливостей захворювання на перебіг анестезії 1.3. Анестезіологічне забезпечення операцій з приводу СДС 1.3.1. Передопераційна підготовка 1.3.2. Методи регіонарної анестезії 1.3.3. Загальна анестезія 1.4. Післяопераційне знеболення 1.5. Характеристика традиційної анестезіологічної тактики при СДС 1.6. Висновки
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1. Принципи відбору та загальна характеристика клінічного матеріалу 2.2.Методи дослідження та їх обґрунтування 2.3. Методика статистичного дослідження
РОЗДІЛ 3. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІЙ ХВОРОБ ПАЦІЄНТІВ, ПРООПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ 3.1. Загальна характеристика досліджуваної групи пацієнтів 3.2. Летальність в досліджуваній групі пацієнтів. 3.3. Вплив рівня глікемії на перебіг лікування в досліджуваній групі пацієнтів. 3.4. Аналіз післяопераційного больового синдрому в досліджуваній групі хворих
РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПЕРИОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ХВОРИХ НА НЕЙРОПАТИЧНУ ФОРМУ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБРАНОЇ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОЇ ТАКТИКИ 4.1. Загальна характеристика хворих на нейропатичну форму СДС 4.2. Особливості перебігу інтраопераційного знеболення у хворих на нейропатичну форму СДС 4.3. Характеристика перебігу післяопераційного періоду 4.4. Характеристики больового синдрому
РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПЕРИОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ФОРМУ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБРАНОЇ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОЇ ТАКТИКИ 5.1. Загальна характеристика хворих на ішемічну форму СДС 5.2. Особливості перебігу інтраопераційного знеболення 5.3. Перебіг післяопераційного періоду 5.4. Характеристики больового синдромуАНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬВИСНОВКИПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇСПИСОК