Вы здесь

Продуктивність ланки сівозміни за різних обробітків ґрунту в умовах північного Лісостепу України

Автор: 
Ременюк Юрій Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000938
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ РІЗНИХ ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛАНКИ ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ ТА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ (огляд літератури)
1.1. Зміна агрофізичних показників чорноземних грунтів залежно від заходів обробітку ґрунту.
1.2. Вплив основного обробітку ґрунту на зміну складових ґрунтової родючості
1.3. Формування біоценозу бур'янів залежно від заходів і глибини обробітку ґрунту.
1.4. Вплив основного обробітку ґрунту на продуктивність ланки сівозміни
РОЗДІЛ 2. УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.
2.1. Умови проведення досліджень
2.2. Методика досліджень
2.3. Агрометеорологічні умови в роки проведення досліджень
РОЗДІЛ 3. АГРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ВИЛУГУВАНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАХОДІВ І ГЛИБИНИ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
3.1. Особливості агрофізичних показників чорнозему типового вилугуваного на різних ділянках агроекосистеми
3.2. Зміна щільності чорнозему типового вилугуваного та його шпаруватості при вирощуванні пшениці озимої.
3.3. Зміна щільності чорнозему типового вилугуваного та його шпаруватості при вирощуванні буряків цукрових.
3.4. Структурно-агрегатний стан ґрунту залежно від заходів обробітку.
3.5. Динаміка ґрунтової вологи і її споживання рослинами буряків цукрових.
РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ.
4.1. Зміна вмісту гумусу залежно від використання заходів основного обробітку ґрунту.
4.2. Формування поживного режиму в посівах буряків цукрових залежно від заходів основного обробітку ґрунту.
4.2.1. Фізико-хімічні властивості та біологічна активність ґрунту.
4.2.2. Вплив заходів обробітку ґрунту на його азотний режим та нітрифікаційну здатність ґрунту
РОЗДІЛ 5. ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ПОСІВІВ
РОЗДІЛ 6. ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ТА ЛАНКИ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАХОДІВ І ГЛИБИНИ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
6.1. Ріст і розвиток буряків цукрових і ураженість їх коренеїдом.
6.2. Урожайність буряків цукрових і їх якість
6.3. Продуктивність культур у ланці зерно-бурякової сівозміни.
6.4. Вихід кормових одиниць залежно від обробітку ґрунту
РОЗДІЛ 7. ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ДОСЛІДЖЕНИХ ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
ВИСНОВКИ.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ
СПИСОК