Вы здесь

Алгоритм діагностики плацентарної форми дисфункції плаценти

Автор: 
Маринчина Ірина Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001607
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Сучасні питання етіопатогенезу та класифікації
плацентарної дисфункції
1.2. Особливості змін гормонопродукуючої функції плаценти при плацентарній дисфункції
1.3. Особливості змін білковосинтетичної функції
плаценти при плацентарній дисфункції
1.4. Коагуляційний статус при плацентарній дисфункції
1.5. Оксидантний та антиоксидантний статус
при плацентарній дисфункції
1.6. Сучасні підходи до діагностики плацентарної дисфункції
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Визначення показників гемограми та коагулометричні методи
2.2. Біохімічні дослідження.
2.2.1. Визначення білків зони вагітності у сироватці крові вагітних.
2.2.2. Визначення гормонів сироватки крові вагітних.
2.2.3. Визначення показників прооксидантної та оксидантної
системи захисту організму.
2.3. Ультразвукові дослідження.
2.4. Кардіотокографічне дослідження.
2.5. Гістологічний аналіз плацент.
2.6. Статистичні методи обробки результатів.
РОЗДІЛ ІІІ. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК
РОЗДІЛ ІV. СПЕЦИФІЧНІ БІЛКИ ЗОНИ ВАГІТНОСТІ ТА ГОРМОНИ В МОНІТОРИНГУ СТАНУ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ
РОЗДІЛ V. ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ РЕГУЛЯЦІЇ АГРЕГАТНОГО СТАНУ КРОВІ У ВАГІТНИХ ІЗ ПЛАЦЕНТАРНОЮ ФОРМОЮ ДИСФУНКЦІЇ ПЛАЦЕНТИ
РОЗДІЛ VІ. РОЛЬ ОКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ КРОВІ
В ДІАГНОСТИЦІ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ФОРМИ ДИСФУНКЦІЇ ПЛАЦЕНТИ
РОЗДІЛ VІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЛОДА ТА МОРФОЛОГІЇ ПЛАЦЕНТ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ФОРМІ ДИСФУНКЦІЇ ПЛАЦЕНТИ
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК