Вы здесь

Роль мікро- і макромутацій в генетичному поліпшенні сортів озимої пшениці

Автор: 
Назаренко Микола Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002673
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br />ВСТУП<br />РОЗДІЛ 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МУТАГЕНЕЗ В ПОЛІПШЕННІ ГЕНОМУ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН /ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ/.<br />1.1. Індуковані мутації в генетичному вдосконалені сільськогосподарських рослин. Світовий досвід <br />1.2. Макро- та мікромутації в вирішенні нагальних завдань генетики та селекції <br />1.3. Нові аспекти експериментального мутагенезу <br />РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ<br />2.1. Характеристика об'єкта досліджень <br />2.2. Мутагени, їх особливості у застосуванні та функціональні відмінності .<br />2.3. Умови проведення досліджень .<br />2.4. Методика цитогенетичного аналізу<br />2.5. Методики виявлення та обліків мутацій <br />РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ МУТАГЕНІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОКОЛІННЯ М <br />РОЗДІЛ 4. ЦИТОГЕНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРОМОСОМНИХ ПОРУШЕНЬ ІНДУКОВАНИХ МУТАГЕНИМИ ФАКТОРАМИ <br />РОЗДІЛ 5. ЧАСТОТА ТА СПЕКТР МУТАЦІЙ В М М ПОКОЛІННЯХ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МУТАНТІВ М М ПОКОЛІНЬ .<br />5.1. Частота та спектр мутацій в поколіннях М М .<br />5.2. Оцінка мутантних ліній за продуктивністю та якістю <br />5.3. Класифікація та добір макро- та мікромутантів <br />ВИСНОВКИ<br />СПИСОК</span></p>