Вы здесь

Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої стерильності кукурудзи молдавського типу

Автор: 
Карпенко Ольга Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004478
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br />ВСТУП………………………………………………………………………………<br />РОЗДІЛ ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА ЧОЛОВІЧА СТЕРИЛЬНІСТЬ ЯК <br />ПРИКЛАД НЕХРОМОСОМНОЇ СПАДКОВОСТІ (ОГЛЯД<br />ЛІТЕРАТУРИ)…………………………………………………….…. <br />Явище чоловічої стерильності у рослин………….……….<br />Генетичні аспекти ЦЧС та властивості відновлення<br />фертильності.……………………………….…………….… <br />Техаський тип……………………………………………<br />Молдавський тип……………………………………….<br />Парагвайський тип………………………………………<br />Болівійський тип…………………………………………<br />Цитологічні основи ЦЧС………………………………<br />Генна інженерія………………………………………….<br />Вплив ЦЧС на господарсько-цінні ознаки кукурудзи….…….……………………………………………<br />РОЗДІЛ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ, МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИХІДНИЙ<br />МАТЕРІАЛ. <br />2.1. Грунтово-кліматичні<br />умови <br />2.2. Характеристика погодних умов у роки випробувань<br />2.3. Умови проведення досліджень і вихідний матеріал<br />РОЗДІЛ РЕЦЕСИВНІ rf-ГЕНОТИПИ НА ІНБРЕДНОМУ РІВНІ<br />3.1. Інбредні лінії у<br />М-цитоплазмі. <br />3.2. Генетичні особливості лінії<br />Р9. <br />РОЗДІЛ РЕЦЕСИВНІ rf-ГЕНОТИПИ НА ГЕТЕРОГЕННОМУ<br />РІВНІ…….…………………………………………………………<br />4.1. Рецесивні rf-генотипи в діаллельних схрещуваннях.<br />4.2. Рецесивні rf-генотипи в зворотних схрещуваннях<br />4.3. Рецесивні rf-генотипи в трилінійних схрещуваннях.<br />4.4. Рецесивні rf-генотипи в чотирилінійних схрещуваннях.…….<br />4.5. Генотипи з альтернативним поєднанням малих генів………….<br />4.6. Поєднання малих генів у одному генотипі…………………….<br />РОЗДІЛ ДОМІНАНТНІ RF-ГЕНОТИПИ НА ІНБРЕДНОМУ ФОНІ І В<br />СХРЕЩУВАННЯХ………………………………………………… <br />5.1. Фертильність домінантних Rf-генотипів у М-цитоплазмі<br />на інбредному<br />рівні <br />5.2. Домінантні Rf-генотипи в схрещуваннях з рецесивними <br />rf-лініями в стерильній<br />цитоплазмі. <br />5.3. Домінантні Rf-генотипи в зворотних схрещуваннях<br />РОЗДІЛ МІКРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ ПИЛКУ…………………………….<br />6.1. Аналіз фертильності пилку рецесивних генотипів<br />ЦитМrfrf………………………………………………………. <br />6.2. Аналіз фертильності пилку домінантних генотипів <br />ЦитМ<br />Rf- <br />РОЗДІЛ АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ……<br />ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….<br />РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ………………….…<br />ДОДАТКИ………………………………………………………………………<br />СПИСОК</span></p>