Вы здесь

Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза).

Автор: 
Бумбур Юлія Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003193
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………
РОЗДІЛ І. АВТОРСЬКА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ФОРМА
ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ…………………
Підходи до визначення поняття «автор»…………………….
Автор як реальна особа…………………………………
Внутрішньотекстовий автор і проблема
авторської присутності…………………….………….
1.2. Авторефлексія як засіб вираження авторської
зумисності……………………………………………….
Поняття «рефлексія» у літературознавстві……………
Форми рефлексії біографічного автора…………………
Форми авторської рефлексії
внутрішньотекстового автора………………………….
Висновки до
РОЗДІЛУ І………………………………….…….
РОЗДІЛ ІІ. ФОРМИ АВТОРСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ В РОМАНАХ
ДЖОНА ФАУЛЗА……………………………………………
2.1. Автор у романах Джона Фаулза………………………….
2.1.1.Естетична концепція ………………………………………
2.1.2. Автор як центр художнього світу …….
2.2. Автоцензура і автокритика як форми рефлексії
позатекстового автора …………………………………………
2.3. Рефлексія внутрішньотекстового автора …………………
2.3.1. Метатекстові елементи як зона авторської
інтерпретації ………………………………………………….
2.3.2. Рефлектуючий герой……………………………………
2.3.3. Експеримент як форма рефлексії …………………….
Висновки до
РОЗДІЛУ ІІ………………………………………
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………………………
СПИСОК