Вы здесь

Імунний та антиоксидантний статус корів і телят за дії вітамінів А, D3, Е, селену та інтерферону.

Автор: 
Лешовська Наталія Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004394
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………
ВСТУП……………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.
Імунна система організму. Імунокомпетентні клітини……….
1.
Особливості імунних реакцій при вагітності………………….
1.
Антиоксидантна система захисту та процеси пероксидної оксидації
ліпідів………………………………………………….
1.
1.
Імунодефіцитні стани у тварин. Імунокорекція. Роль селену та вітамінів А, D, Е
у профілактиці імунодефіцитів…………….
Інтерферон як імуномодулятор………………………………….
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.
Характеристика тварин і схеми дослідів……………………….
2.
Основні методи дослідження
2.2. Лейкоцитарного профілю периферичної крові……………
2.2. Кількості лейкоцитів крові………………………………….
2.2. Кількості гемоглобіну………………………………………
2.2. Концентрації загального білка……………………………
2.2. Фагоцитарної активності крові…………………………….
2.2. Бактерицидної активності сироватки крові……………….
2.2. Лізоцимної активності сироватки крові………………….
2.2.8. Циркулюючих імунних комплексів.…………………….
2.2. Популяційного складу Т- і В-лімфоцитів крові………….
2.2. Функціональної активності лімфоцитів…………………
2.2. Активності глутатіонпероксидази в еритроцитах крові.
2.2. Концентрації відновленого глутатіону………………….
2.2. Вмісту гідроперекисів ліпідів…………………………….
2.2. Вмісту ТБК-активних продуктів………………………….
2.2. Вмісту вітамінів А і Е…………………………………….
2.2 Жирнокислотного складу крові
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.
Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на активність імунної та
антиоксидантної систем у корів в останній місяць тільності, після отелення та у
їх телят………………………….
3.1. Імунобіологічна реактивність корів в останній місяць тільності, після
отелення та одержаних від них телят за дії вітамінів А, D, Е, селену та
інтерферону………………………………………….
3.1. Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на неспецифічну
резистентність та гуморальну ланку імунітету у корів та їх
телят………………………………………………………………………
3.1. Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на гуморальну ланку
імунної відповіді у корів та їх телят…………………
3.1. Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на клітинну ланку імунної
відповіді у корів та їх телят…………………….
3.1. Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на вміст продуктів ПОЛ у
крові корів в останній місяць тільності, після отелення та в їх
телят………………………………………………………
3.1. Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на активність ферментної
і неферментної ланок системи антиоксидантного захисту в крові корів в останній
місяць тільності, після отелення та в їх телят………………………………………………
3.
Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на активність імунної та
антиоксидантної системи у телят раннього віку….
3.2. Імунобіологічна реактивність у телят ранньому віці за дії вітамінів
А, D, Е, селену та інтерферону……………………………….
3.2. Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на неспецифічну
резистентність у телят раннього віку……………………
3.2. Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на гуморальну ланку
імунної відповіді у телят раннього віку……………
3.2. Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на клітинну ланку імунної
відповіді у телят……………………………….
3.2. Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на вміст продуктів
пероксидного окиснення ліпідів у телят раннього віку
3.2. Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на активність ферментної
і неферментної ланок системи антиоксидантного захисту в телят раннього
віку……………………….
3.2. Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на жирнокислотний склад
ліпідів плазми крові телят раннього віку
3.2. Вплив вітамінів А, D, Е, селену та інтерферону на ріст і розвиток телят
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
практичні рекомендації
СПИСОК