Вы здесь

Концепт Європи в нарисах Д. Гойови, Ю. Андруховича, А. Стасюка: компаративний дискурс.

Автор: 
ЗАПОРОЖЧЕНКО Юлія Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004696
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП ……………………………………………………
РОЗДІЛ І. КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ДИСКУРС ДОСЛІДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ,
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Ідеї та узагальнення історичного компаративізму
в контексті запропонованої теми
Рецептивна компаративістика як спосіб пізнання
постмодерних текстів
.
Концепт «Моя Європа» в контексті імагології…….…
РОЗДІЛ ІІ. АВТОРСЬКЕ БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЧАСУ,
КОНЦЕПТ «ВЕЛИКА» Й «МАЛА» БАТЬКІВЩИНА
В НАРИСАХ Д. ГОЙОВИ, Ю. АНДРУХОВИЧА, А. СТАСЮКА
2.1. Д. Гойови, Ю. Андрухович, А. Стасюк у сучасній критиці .……
2.2. «Пошуки себе у просторі й часі»: проблеми, що об'єднують
твори письменників
.………………………….
2.3. Реалізація концепту «батьківщина»
………
2.3.1. «Мала» батьківщина
.
2.3.2. «Велика» батьківщина
.
2.4. Імідж Європи: сприйняття й корекція

РОЗДІЛ ІІІ. МІНЛИВИЙ СВІТ І ПРИНЦИПИ ЙОГО ОСВОЄННЯ (ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРІВ
Д. ГОЙОВИ, Ю. АНДРУХОВИЧА, А. СТАСЮКА)
3.1. Традиційно-реалістичний і постмодерністський підходи
до розв'язання теми
3.1.1. Детлеф Гойови та його художні уподобання
3.1.2. Постмодернізм як тип мислення: авторські уподобання
Ю. Андруховича, А. Стасюка
Нарис: типологія реалістичних і постмодерністських форм
3.2.1. Нарис у контексті традиційної жанрології, жанрова природа
творів Д. Гойови
.
3.2.2. Нарис постмодерністський, жанрова природа нарисів
Ю. Андруховича та А. Стасюка ……………….…………………………….
3.3. Подорожній нарис як засіб фіксації мінливого
часу-простору.
ВИСНОВКИ
.
ДОДАТКИ
Додаток А. Особливості рецепції й перекладу концептів
(коментар до авторського перекладу книги Д. Гойови
«Затонулий трамвай»)
.
А.1. Перекладознавство в контексті компаративістики
.
А.2. Концептуальний переклад як поняття
А.3. Концептуальний переклад як акт міжкультурної комунікації
.
А.4. Рецепція і переклад концептів у книзі Детлефа Гойови
.
СПИСОК