Вы здесь

Антитурецький дискурс в політичній думці Речі Посполитої середини XVI - середини XVII ст.

Автор: 
Пилипенко Володимир Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005370
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних позначень …………………………………….……
Вступ …………………………………………………………………….
Розділ І. Історіографія та джерельна база дослідження ………….
І.І. Історіографія проблеми …………………………….
І.ІІ. Джерела дослідження ………………………………
Розділ ІІ. Питання турецько-татарської небезпеки в
політичній думці Речі Посполитої
другої половини XVI ст. ………………………………….
ІІ.І. Антитурецька література часів останніх Ягеллонів
та перших безкоролівств. …………………………
ІІ.ІІ. Перші роки правління Жигмунда ІІІ:
між Священною Лігою та нейтралітетом …….….
ІІ.ІІІ. Обговорення «турецької» проблеми на сеймах і
сеймиках другої половини XVI ст. …………………
Розділ ІІІ. «Турецьке» питання в польській політичній думці
першої половини XVIІ ст. …………………………………
ІІІ.І. Ескалація конфлікту та його затухання:
польсько-турецькі протиріччя х років
та політична публіцистика ………………………….
ІІІ.ІІ. «Турецьке» питання на сеймах і сеймиках
першої половини XVIІ ст. …………………………
ІІІ.ІІІ. Головні мотиви і сюжети антитурецької літератури
та сфера її поширення ………………………………
Висновки ……………………………………………………………….
Додатки …………………………………………………………………
Джерела та література …………………………………………………
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
Akty Grodzkie i Ziemskie – AGZ
Akty Sejmikowe Wojewуdztw Poznaсskiego i Kaliskiego – ASWPK
Akty Sejmikowe Wojewуdztwa Krakowskiego – ASWK
Odrodzenie i Reformacja w Polsce – OiRP
Polski Sіownik Biograficzny – PSB
Scriptores Rerum Polonicarum – SRP
Studia i Materiaіy do Historii Wojskowoњci – SMHW
Volumina Legum – VL
ВСТУП
Актуальність