Вы здесь

Оцінка господарськи корисних ознак та біологічних особливостей чистопородних і помісних свиней.

Автор: 
Петренко Сергій Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005682
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень……………………………………………
Вступ…………………………………………………………………….
Розділ 1. Огляд літератури………………………………………………
1.1. Сучасні генетичні методи оптимізації селекційного процесу……
1.2. Споріднене розведення тварин……………………………………
1.3. Інтенсифікація виробництва свинини на промисловій основі….
1.4. Якість продукції свиней різних генотипів…………………………
1.5. Обґрунтування власних досліджень……………………………….
Розділ 2. Матеріали і методики досліджень……………………………
2.1. Місце проведення досліджень та коротка характеристика вихідних
генотипів……………………………………………………….
2.2. Умови годівлі та утримання піддослідних тварин………………
2.3. Схема та загальні методики досліджень…………………………
Розділ 3. Результати досліджень………………………………………
3.1. Удосконалення свиней миргородської породи методами чистопородного
розведення……………………………………………
3. Генетична подібність та використання інбредних тварин……….
3.2. Генетична подібність свиней заводського стада……………….
3.2.2. Ефективність використання інбредних та аутбредних свиней.
3.3.Схрещування свиней різного напрямку продуктивності………….
3.3.1. Відтворювальна здатність свиноматок ………………………….
3.3.2. Динаміка живої маси та лінійних промірів піддослідного
молодняку……………………………………………………………….
3.3.3. Взаємозв’язок біохімічних показників крові з розвитком піддослідного
молодняку………………………………………………
3.3.4. Відгодівельні якості піддослідних тварин……………………….
3.3.5. М’ясні якості піддослідних тварин………………………………
3.3.6. Фізико –хімічні показники м’язової та жирової тканин у
свиней…………………………………………………………………….
3.3.7. Економічна ефективність відгодівлі свиней різних генотипів…
Розділ 4. Обговорення результатів досліджень……………………….
Висновки…………………………………………………………………
Пропозиції виробництву……………………………………………….
Список