Вы здесь

Економічні знання у дискурсі становлення глобалізованого світу.

Автор: 
Герасимова Ельвіра Миколаївна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000281
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ ДИСКУРС ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ ЯК ГОЛОВНА УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ЯКІСНО НОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ
1.1. Дискурсивна формалізація проблемного поля соціально-економічного дослідження
1.2. Специфіка дискурсу глобалізаційного простору сучасної соціо-економічної динаміки
1.3. Віртуалізація економічної свідомості в умовах глобалізації
1.4. Становлення соціально-філософської теорії економічних знань
Висновки до першого
розділу
РОЗДІЛ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ І ФУНКЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ
2.1. Економічне знання як вимір економічної реальності: сучасна конфігурація
2.2. Мультипарадигмальність сучасних економічних знань
2.3. Діалогові моделі в методології розуміння економічних процесів
Висновки до другого
розділу
РОЗДІЛ УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ
3.1. Стильова поліфонія інтерпретації економічного буття в українському інтелектуальному дискурсі
3.2. Особливості ментальної структури економічних знань в Україні
3.3. Філософсько-методологічний аналіз некласичних методів і моделей економічних знань
3.4. Філософська концепція поступу і суспільних перетворень як спосіб відродження національних соціально-економічних знань
Висновки до третього
розділу
РОЗДІЛ СТАНОВЛЕННЯ НЕОЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ФАЗИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ
4.1. Своєрідність понятійно-категоріальної матриці економічної теорії в постіндустріальну епоху
4.2. Неоекономічні знання як чинник становлення нового міжнародного поділу праці та якості життя світової спільноти
4.3. Соціально-філософська концептуалізація меж неоекономіки в дискурсі глобалізованного світу
Висновки до четвертого
розділу
РОЗДІЛ СУПЕРЕЧНОСТІ ЕВРИСТИЧНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
5.1. Проблема побудови адекватних теоретичних моделей економічної трансформації у постсоціалістичних країнах
5.2. Людський потенціал як джерело праксеологічної спрямованості економічних знань
5.3. Інтелектуальний капітал як ключовий фактор формування сучасної системи національних економічних знань
5.4. Освітньо-економічний процес в Україні: інноваційні механізми і проекти
5.5. Ціннісно-смислові засади сучасної економічної освіти
Висновки до п'ятого
розділу
РОЗДІЛ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ВЕКТОРИ СМИСЛОВОГО ПОЛЯ НЕОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ
6.1. Філософсько-антропологічний вимір економічних знань рубежу ХХ-ХХІ століття
6.2. Виклики глобалізованої економічної справедливості та можливості її реалізації
6.3. Теоретико-економічна матриця трансформаційних процесів в Україні на початку ХХІ століття
Висновки до шостого
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК