Ви є тут

03.00.10 - Іхтіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Іхтіофауна та показники якості води Молочного лиману в зв`язку з рибогосподарським використанням водойми Демченко Віктор Олексійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біологiчнi особливостi та видове різноманіття річкової iхтiофауни Центрально-Подiльського Приднiстров'я України. Гоч Інна Вікторівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біологічні особливості та промислове вилучення ляща (Abramis brama Linneus, 1758) Кременчуцького водосховища. Христенко Дмитро Сергійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біологічна дія похідних піридину (препарат "Івін") на ранні стадії онтогенезу риб Худияш Юрій Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Берш Stizostedion volgense (Gmelin, 1789) (Pisces, Percidae) Дніпровського водосховища Новіцький Роман Олександрович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вік, ріст і особливості репродуктивної біології масових видів світних анчоусів (Pisces, Myctophidae) тропічної зони Атлантичного океану Гірагосов Віталій Євгенович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив пестицидного забруднення водного середовища на іхтіологічні показники та метаболічні перетворення в організмі коропа Мехед Ольга Борисівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка вмісту 137Cs у рибах (на прикладі водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС) Зарубін Олег Леонідович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Еколого-морфологічні особливості розмноження, розвитку і росту кефалі піленгаса Mugil so iuy Basilewsky,1855 в Азово-Чорноморському басейні Чесаліна Тетяна Леонардасівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Енергозабезпечення організму коропа при адаптації до змін концентрації іонів важких металів у водному середовищі Арсан Віктор Орестович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину