Ви є тут

Методи забезпечення ефективності консалтингової діяльності на підприємствах промисловості

Автор: 
Трофимова Ольга Кирилівна
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2002
Артикул:
0402U001229
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2
РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Розробка класифікації консалтингових послуг
Розробка предметної класифікації консалтингових послуг в Україні
Як і будь-який інший продукт, консалтингові послуги мають свій життєвий цикл: стадії проектування та розробок, апробування, випуску на ринок, росту, зрілості, насичення й занепаду. Цей процес має також і строкове вимірювання, тому що деякі послуги застарівають, і їх варто замінювати, а деякі послуги виникають, і їх слід впроваджувати. Тому класифікація консалтингових послуг необхідна, особливо при ідентифікації кожного нового виду консалтингу. Системність характеристик, що надаються кожному новому виду консалтингу, дозволяє порівняти його можливості й оцінити його ефективність стосовно інших. Оцінюючи співвідношення видів консалтингу в господарській практиці, можна спостерігати ці тенденції у динаміці, що дозволяє вносити відповідні корективи в розвиток консалтингової діяльності.
Існує декілька класифікаторів консалтингової діяльності. Нижче наведені деякі з них і зроблена спроба класифікувати консалтингові послуги з урахуванням специфіки економіки України. Сучасний набір консалтингових послуг на заході склався в 1950-60-і роки, які називають "золотим століттям консалтингу". В Європейському довіднику-покажчику консультантів з менеджменту [141] у даний час виділено 84 види консалтингових послуг, поєднаних у вісім груп:
1. Загальне керування.
2. Адміністрування.
3. Фінансове керування.
4. Керування кадрами.
5. Маркетинг.
6. Виробництво.
7. Інформаційна технологія.
8. Спеціалізовані послуги.
Наведена класифікація є предметною. Консультанти виробляють рекомендації з виконання перерахованих вище функцій менеджерів. Вони радять їм як здійснювати загальне керування, адміністрування, фінансове керування, керування кадрами і т.д.
Американський консультант J.H.Fuchs визначає 100 галузей, що входять у компетенцію управлінського консультування, які він групує в десять великих розділів [68]. Асоціація консультантів Великобританії виділяє 63 галузі консультаційної активності, згруповані під такими заголовками [68]:
1. Розвиток організації і розробка політики.
2. Керування виробництвом.
3. Маркетинг, збут і розподіл.
4. Фінанси і керування.
5. Керування персоналом і його добір.
6. Економічний аналіз.
7. Управлінські інформаційні системи й електронна обробка даних.
Проблеми українських підприємців не менш різноманітні, ніж у їхніх західних колег. Ринок консалтингових послуг пропонує їм практично весь спектр послуг, урахованих міжнародними класифікаторами, хоча якість цих послуг у даний час має бути набагато кращою.
У нашій нестабільній економіці спостерігається визначене переплетіння консалтингових послуг та інших видів професійних послуг, що не завжди відразу можна віднести до консалтингових. Автор даної дисертації показує це переплетіння у вигдяді рис. 2.1.1, на якому менеджмент-консалтинг виступає як ядро схеми.
На жаль, в Україні немає загальновизнаного класифікатора консалтингових послуг, а існуючі є далеко не повними і не об'єктивними.
Зайчук Т.А. у своєму дисертаційному дослідженні (Київ) наводить таку класифікацію консультаційних послуг [42]:
1. Консультування з питань керування.
2. Консультування з питань маркетингу.
2.1. Консультування з питань проведення маркетингових досліджень.
2.2 Консультування з питань організації рекламної кампанії, формування іміджу і т. ін.
3. Консультування з питань організації виробництва.
4. Консультування з фінансових питань.
5. Консультування з питань програмного забезпечення і комп'ютеризації виробництва.
Однак наведений вище класифікатор є також неповним, тому що в нього не включені консалтингові послуги в галузі якості, навчання, а також консалтинг в галузі безпеки організації й юридичний консалтинг.
У державному класифікаторі КВЕД [60] наведені не всі види консалтингових послуг, що надаються, і, більш того, вони структуровані за галузевою ознакою, а не за предметною (див. Додаток А).
Проаналізувавши пропозицію консалтингових послуг в Україні, автор даної роботи пропонує удосконалений сучасний класифікатор консалтингових послуг. Наведемо найбільш розповсюджені види консалтингових послуг, що надаються, розбивши їх на 13 розділів.
1. Управлінський консалтинг.
1.1. Інноваційний консалтинг.
1.2. Реструктуризація.
1.2.1. Оргдіагностика, експрес-діагностика.
1.2.2. Антикризове керування.
1.2.3. Стратегічне планування і керування.
1.3. Керування корпоративними фінансами.
1.3.1. Управлінський облік.
1.3.2. Аутсорсинг.
1.3.3. "Прокат директорів".
1.4. Організаційний розвиток.
1.4.1. Керування організаційними змінами.
1.4.2. Розробка організаційних структур і систем керування.
1.4.3. Діловодство (розробка посадових інструкцій).
2. Інвестиційний консалтинг.
2.1. Лізинг.
2.2. Керування проектами.
2.2.1. Підготовка інвестиційних меморандумів.
2.2.2. Розробка та комплексна експертиза інвестиційних проектів.
2.2.3. Аналіз і моніторинг інвестиційних проектів.
2.2.4. Супровід інвестиційних проектів.
2.2.5. Фандрайзинг.
2.3. Розробка бізнес-планів, ТЕО.
2.4. Керування фінансовими ризиками.
3. Фінансовий аудит.
3.1. Бюджетування.
3.2. Аудит фінансових інститутів.
3.2.1. Взаєморозрахунки.
3.3. Загальногосподарський аудит.
3.3.1. Системний і фінансовий аналіз господарської діяльності.
3.3.2. Постановка і ведення бухгалтерського обліку.
3.3.3. Податкове планування й оптимізація оподатковування.
3.4. Внутрішній аудит.
4. Фондовий консалтинг.
4.1. Оцінка майнових комплексів.
4.2. Керування фінансовими ресурсами.
4.2.1. Оцінка і котирування цінних паперів.
4.2.2. Розміщення та купівля цінних паперів.
4.2.3. Емісія цінн