Ви є тут

Аналіз виробництва яловичини в умовах розвитку її ринку

Автор: 
Польова Олена Леонідівна
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2002
Артикул:
0402U003273
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ
Аналіз етапів розвитку тваринництва в Україні та Вінницький області показав? що до 90 років ХХ століття за рахунок досягнень в генетиці? біотехнології? селекції? годівлі, утриманні худоби відбувалося нарощування поголів'я сільськогосподарських тварин, збільшення валового виробництва продуктів тваринництва та підвищення їх економічної ефективності.
Розвиток скотарства підкріплювався відповідною матеріально-технічною базою? держава контролювала кількість виробництва продуктів тваринництва і при необхідності застосовувала дотації на певну продукцію. У 1989 році середній надій на корову в Україні наблизився до 3 тис.кг? виробництво молока на душу населення складало більше 400 кг? а яловичини - 55 кілограмів.
З 1991 року відбулись значні зміни у взаємовідносинах між виробниками і споживачами тваринницької продукції. Вимоги ринкової економіки зумовили необхідність по іншому оцінювати ефективність виробництва тваринницької продукції. Проте за цей період змін, які б орієнтували товаровиробника на ринкові відносини практично не відбулося. Як теоретично? так і практично виробники продуктів тваринництва не були готові до суттєвих змін в питаннях впровадження енергоощадних технологій? розведення тварин та їх годівлі і утримання. Це призвело до зменшення інтересу до виробництва продуктів тваринництва і, як наслідок - до зменшення їх виробництва, різкого збільшення витрат на одиницю продукції, зниження її конкурентоспроможності.
Статистичні дані показують? що зміни у взаємовідносинах між виробниками та споживачами зумовили погіршення умов утримання тварин? зниження рівня годівлі тварин та погіршення відтворення в скотарстві.
Відтворна здатність тварин - це один із найважливіших економічних показників? який характеризує інтенсивність тваринництва. Зменшення надходження телят веде не тільки до зменшення поголів'я, але і до зниження ефективності галузі. Це також було однією із причин того, що виробництво молока і яловичини в останні роки стало не вигідним. Цінова політика в державі на продукцію тваринництва не дозволяє тваринницьким підприємствам набрати відповідні темпи розвитку, створення умов для окупності витрат.
В різних регіонах України є свої особливості впливу на ефективність виробництва яловичини. Мета аналізу факторів? які суттєво впливають на виробництво продуктів тваринництва передбачає встановлення шляхів ефективного виробництва - передумови формування ринку продукції скотарства.
2.1. Попит на яловичину та його вплив на її споживання
Формування сучасного сільськогосподарського ринку має велике значення як на рівні окремого регіону, так і для країни в цілому. Оскільки ринок - це самодостатній, автономно діючий, само регульований механізм, то ринкова система сама по собі не працює, її приводять у дію відповідні економічні важелі та інструменти. Зокрема, для ринкової системи цими важелями виступають попит та пропозиція.
Попит на сільськогосподарську продукцію завжди конкретно визначений і може динамічно змінюватись під впливом цілого ряду факторів. По-перше, попит тісно пов'язаний з конкретними суспільними потребами, але не збігається із їх кількісною визначеністю. По-друге, попит залежить від платоспроможності покупців, тобто від забезпеченості потенційної потреби у даній продукції фінансовим покриттям. По-третє, суб'єкт попиту репрезентує сферу споживання і представлений на ринку покупцем. На аграрному ринку задіяні всі механізми формування ринкового середовища.
Об'єктом попиту виступає купівля-продаж асортименту продукції скотарства, а суб'єктами ринкових відносин є з одного боку виробники сільськогосподарської продукції, а з іншого - переробні підприємства та споживачі готової продукції.
Структура сучасного ринкового середовища характеризується неврівноваженістю попиту та пропозиції на продукцію скотарства.
Коливання ринкового попиту на яловичину зумовлюється багатьма факторами. Поряд із загальноприйнятою класифікацією об'єктивних (економічних, соціальних, демографічних) факторів попиту суттєво впливають суб'єктивні: психолого-традиційні, естетичні, природно-климатичні. Для платоспроможного попиту визначальними економічними факторами є базовий рівень розвитку потреб і їх задоволення, рівень доходів, принципи їх розподілу та структура цін.
Графік попиту ілюструє емпіричну залежність: якщо ціна на одиницю продукції має тенденцію до зниження, то попит на дану продукцію буде підвищуватись і навпаки. Цю закономірність можна описати графіком, де по вертикальній осі будуть розміщені значення ринкової ціни, а по горизонтальній - кількісне вираження попиту тобто споживання яловичини на душу населення. Тенденцію відображатиме крива сукупного попиту АD (рис. 2.1).
Рис. 2.1 Крива попиту на яловичину [99]
Крива сукупного попиту розташована зліва направо і монотонно спадає у вигляді кривої лінії. Точки А0, А1, А2 , що лежать на кривій попиту, фіксують кількісну визначеність попиту в залежності від зміни ціни.
За допомогою аналітичного групування районів Вінницької області за рівнем споживання яловичини на душу населення, встановлено, що до І групи належать 11 районів із середнім рівнем споживання яловичини на душу населення 70,05 кг (А0), до ІІ групи - 10 районів із середнім рівнем споживання яловичини на душу населення 99,15 кг (А1), до ІІІ групи 5 районів із середнім споживання яловичини на душу населення 128,25 кг (А2).
Таким чином, точки на кривій АD рис. 2.1 відповідають середньому розміру попиту на яловичину в залежності від зміни ринкової ціни.
Вплив факторів на попит представлено розрахунками (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Вплив виробництва, ринкової ціна та середньорічної заробітної плати на споживання яловичини у Вінницькому регіоні (1992 р.)
Групи за споживанням яловичини на душу населення, кгКількість районів в групіСередньорічна заробітна плата,
куп. крб.Середня ринкова ціна 1 ц живої маси ВРХ ,
куп. крбВиробництво яловичини н