Вы здесь

02.00.02 - Аналітична хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Спектрофотометрія сполук осмію(IV) з трифенілметановими та азобарвниками Бонішко Оксана Станіславівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Пробопідготовка для атомно-абсорбційного та спектрофотометричного аналізу продуктів харчування та біооб'єктів Бохан Юлія Володимирівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Іонометрія катіонів різної природи з використанням твердоконтактних і плівкових ІСЕ на основі молібдофосфату Бубель Тетяна Олександрівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нові аналітичні форми на основі різнолігандних комплексів європію (ІІІ) з деякими антибіотиками Вітюкова Катерина Олегівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спектрофотометрія сполук Рутенію з трифенілметановими барвниками в присутності іридію(ІІІ),(IV) та платини(IV) Вандерстен Модюї Ларів Ольга Ігорівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Хімічний аналіз в оцінюванні екологічного стану поверхневих водних об'єктів Васюков Олександр Євгенович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Аналітичне використання реакцій тіосполук з галогенідними комплексами золота(ІІІ) Вашкевич Олена Юріївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Сорбційно-спектрометричне і тест-визначення Bi, Cr, Fe, Mn, Mo, U, I та аніонних ПАР силікагелями, модифікованими ЧАС Верба Валентина Вікторівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Непряме визначення фосфору у вигляді гетерополікомплексів з використанням екстракційного та сорбційного розділення Вишнікіна Олена Вікторівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оптимізація стадії пробірної плавки при визначенні благородних металів у рудах та продуктах їх переробки. Воропаєв Вячеслав Олександрович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину