Вы здесь

Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері

Автор: 
Гавран Володимир Ярославович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001278
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
2.1. Маркетингова діяльність у формуванні привабливості та іміджу об’єктів
організаційних формувань
Однією з головних передумов кінцевого успіху будь-якого виду діяльності є його
ефективна презентація перед майбутніми інвесторами. Саме тому,
рекреаційно-туристичним комплексам України потрібно проводити рекламну та ПР
(“паблік рилейшинз“) діяльність, спрямовуючи її як на іноземного, так і на
вітчизняного інвестора. Особливої уваги маркетинговим дослідженням потрібно
приділяти при створенні організаційних формувань інноваційного типу, таких як
курортополіси, рекрополіси і рекропарки з правами спеціальних економічних зон і
територій пріоритетного розвитку.
Маркетингова діяльність з ПР та реклами об'єктів цих новоутворень - дуже
складна справа, якою, як правило займаються спеціалізовані фірми, що мають
специфічний досвід у цій галузі і відповідні технічні можливості. Враховуючи
особливий характер цієї діяльності, видається правильним звертатися за
послугами саме до таких фірм та вирішувати цю проблему самостійно. Проте у
кінцевому рахунку відповідальність за презентацію лягає на керівництво, і хоча
керівним органам слід користуватися послугами спеціалізованих фірм, особливо на
зарубіжних ринках, вони мають самі набути дуже високу кваліфікацію у цій
справі.
Враховуючи значення та складність маркетингової діяльності з ПР та реклами, її
слід починати завчасно, ще до створення організаційних формувань, але ефективну
рекламу слід починати лише тоді, коли закладено перші їх підвалини. Отже,
ретельне планування у поєднанні з вдалим вибором часу для проведення
маркетингових заходів дозволить потенційним користувачам включитися у процес
визначення і створення основних контурів цих формувань для того, щоб зробити їх
привабливішими і по можливості уникнути деяких помилок [16. С.42-43].
У більшості С(В)ЕЗ, які діяли невдало, керівники так і не зрозуміли потреби у
веденні маркетингової діяльності. Протягом багатьох років міжнародні
позикодавчі установи вкладали туди інвестиції, але, як правило, у маркетинговій
діяльності не йшли далі витрат початкової суми на першу рекламну брошуру. Вони
не спромоглися зрозуміти, що ця діяльність вимагає неабиякого розуму,
чутливості, духу підприємництва та наполегливості при організації цих
формувань, а також виявилися неспроможними оцінити обсяги капіталовкладень,
необхідних для маркетингових заходів, і необхідність тривалих капіталовкладень
у цю справу. Виявляється, навіть у деяких успішно діючих економічних зонах
відсутнє розуміння того, що необхідно здійснювати заходи для захисту своїх
позицій у майбутньому, у міру того, як їхні конкуренти більш ефективно
вестимуть рекламну та ПР діяльність. Майже немає сенсу вкладати інвестиції у
землю, інфраструктуру, будівлі та управління, щоб потім не знайти кошти для
значних капіталовкладень в маркетингові заходи [16. С.283-285].
Багато організаційних формувань, які тільки почали свою діяльність
наштовхуються на проблеми, до яких відносяться менеджмент, великі витрати,
погане географічне розташування, погане стимулювання маркетингової діяльності,
недостатнє забезпечення інфраструктурою, відсутність належного інвестиційного
клімату, громіздкість та нечіткість законів і правил або труднощів у вільному
функціонуванні. Якщо з самого початку не будуть вирішені ці проблеми, то
даремно витрачатимуться сили і кошти на маркетинг, намагаючись рекламувати те,
що рекламі не піддається. Маркетингова діяльність повинна починатися з
основного переліку можливих переваг, щоб відшукати потенційних клієнтів та
переконати їх вкладати кошти.
Отже, першою передумовою ефективної маркетингової діяльності є таке
проектування діяльності організаційних формувань, яке дозволить досягти цілей
розвитку країни та регіону і водночас задовольняти проблеми потенційних
клієнтів. Надзвичайно важливо, щоб пріоритет надавався саме задоволенню потреб
клієнтів.
Другою передумовою є створення відповідної команди управлінців, яка виявляє
розуміння маркетингових завдань, а також надання фінансової підтримки та
використання особистих якостей для досягнення успіху. Якщо курортополіс вдало
сплановано, а його керівництво є командою сучасних управлінців, організація
маркетингової діяльності стає можливою, і проблема залучення до курорту
основних споживачів, іноземних та національних інвесторів буде вирішуватись. У
довготривалому плані саме споживачі зумовлять успіх чи невдачу такого
організаційного нововведення. Слід пам’ятати, що кінцевий успіх чи невдача може
бути зумовлена, перш за все, реакцією тих інвесторів, які вкладатимуть кошти в
об’єкти курортополісу і які фактично виправдають доцільність чи недоцільність
його існування.
Стає зрозумілим, що маркетингова діяльність є надзвичайно важливим акцентом
процесу нововведень, а також очевидно, що необхідна система стимулювання як для
іноземного так і національного інвестора. Інакше кажучи, перешкоди, що постають
перед прибічниками спеціальних(вільних) економічних зон, полягають не тільки в
тому, що слід створювати різноманітні стимули в залежності від того, чи
виступають інвесторами національні або іноземні підприємства, а й у тому, що
принаймні деякі з цих стимулів можуть бути суперечливими або навіть взаємно не
сумісними.
Ще одним цілком імовірним ускладненням є те, що самі керівники, можливо, ще не
до кінця усвідомлюють, що будь-який конкретний стимул чи пільга можуть
розглядатися по-різному залежно від національного походження інвестора.
Скажімо, для національного інвестора високоякісна інфрас