Вы здесь

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В ТУРИСТИЧНО- РЕКРЕАЦІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Автор: 
Судова-Хомюк Наталія Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002122
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Аналіз та основні напрями стабілізації фінансово-ресурсного потенціалу інвестування в сфері рекреації і туризму
2.1. Завдання управління інвестиційними процесами в ході структурної перебудови туристично-рекреаційного комплексу України
Україна має значний потенціал для того, щоб стати туристичною державою світового рівня. Запорукою ділової та інвестиційної активності у туристично-рекреаційній сфері, ефективного освоєння та використання існуючого туристично-рекреаційного потенціалу нашої держави значною мірою визначається наявністю, розвитком та економічною діяльністю мережі підприємств туристично-рекреаційного обслуговування, що складають матеріально-технічну базу та інфраструктуру туризму. Зазначена складова, по-перше, забезпечує життєдіяльність туристів (послуги розміщення, харчування, транспорту); по-друге, задовільняє специфічні туристично-рекреаційні потреби (послуги лікування, оздоровлення, екскурсійне, культурне, побутове обслуговування).
Починаючи з вересня 1994 року і до 1 січня 2001 року суб'єктам підприємництва України видана 5321 ліцензія на право здійснювати туристичну діяльність. Протягом 2000 року в Україні фактично надавали туристичні послуги 2448 підприємств, більшість з яких зосереджено у таких туристично найактивніших регіонах України як АР Крим, містах Києві та Севастополі, Одеській, Запорізькій та Львівській областях.
Про основні показники діяльності ліцензованих туристичних підприємств України можна довідатись із таблиці 2.1.

Таблиця 2.1
Основні показники діяльності ліцензованих туристичних підприємств України у 1996-2000 роках*
п/пНазва показникаРоки199619971998199920001. Кількість діючих підприємств, од.152617212483177624482. Кількість працюючих, тис. осіб29,330,327,728,133,23. Обслужено іноземних туристів, осіб3474463370432869702830233778714. Направлено за кордон українських громадян, осіб7957056312103560353483792853535. Обслужено внутрішніх туристів, осіб128538412015941120770117230213507746. Кількість екскурсантів, осіб9249539824001311989118419316439557. Обсяг реалізації туристичних послуг, тис. грн474290,0352826,8380328,7517702,8803600,78. Платежі до бюджету, тис. грн.37299,553643,949293,973840,3111552,7
*-Складено за: Державна статистична звітність ф. № 1-ТУР

За останні 5 років кількість відвідувань України іноземними громадянами збільшилась у 2,2 рази, а кількість іноземних туристів виросла на 19 %. Протягом 2000 року зареєстровано 11.2 млн. відвідань України іноземцями (річний приріст дорівнює 5.6 %), у тому числі 4.4 млн туристичних поїздок (приріст 4.1 %) та 6.8 млн. одноденних відвідувань (приріст - 6.2 %).28 Лише 11,7 % від загальної кількості іноземних туристів, що в'їжджали в Україну, скористались послугами українських турагенств (у 1999 р. - 15 %). Найбільш відвідуваними іноземними туристами в Україні є АР Крим (35.6 %), міста Київ (27.2 %), Севастополь (11.5 %), Одеська (21.5 %) та Львівська (6.6 %) області.
Громадяни України у 2000 р. здійснили 13.4 млн. закордонних поїздок (приріст склав 16.4 %), у тому числі 8.7 млн. туристичних (приріст - 17 %), решта - одноденні відвідування.29 У загальному обсязі виїзного туристичного потоку частка осіб, які скористались послугами вітчизняних турфірм, склала у 2000 р. 3.3 % (у 1999 р. - 4.7 %). Різниця у кількості обслуговуваних турпідприємствами іноземних туристів і направлених за кордон українськими громадянами у 2000 р. становила 92.5 тис. осіб або 32.4 %. Це - позитивний факт, зважаючи на те, що кількість підприємств, які працюють на прийом іноземців, складає близько 20 % їх загальної кількості і прибизно у 2 рази менша кількості підприємств, що займаються виїзним туризмом.
Як і для більшості країн світу, найбільш значними є туристичні потоки із сусідніми державами. Для України сукупна частка туристичного обміну з Росією, Білоруссю та Молдовою протягом останніх років коливається біля 65 % в загальних обсягах турпотоків, забезпечуючи, в основному, одноденні відвідання, зокрема транзитні, чисельність яких зросла в 2000 р. у порівнянні з 1996 р. у 8 разів. У найближчі роки на структуру туристичних потоків значно вплинуть зміни у візовій політиці як України, так і інших держав. Так, заохочуючи іноземців до відвідування, Україна з кожним роком спрощує візові формальності. Натомість, із розширенням Євросоюзу у східному напрямі наші західні сусіди, які є для України не лише туристичними, а й транзитними, змушені будуть запровадити візові режими в'їзду на свою територію для громадян України. Наслідком цього стане перерозподіл частки виїзного туризму на користь в'їзного та внутрішнього.
Щодо внутрішнього туризму, слід зазначити, що організовані подорожі рідним краєм у 2000 р. здійснювали біля 6.6 млн. населення України. Чисельність внутрішнього туризму виросла на 3 % від рівня 1999 р., перевищивши рівні 1996-1998 років.
Очікувати суттєвого підвищення показників організованого туризму в Україні - як внутрішнього, так і іноземного, можливо за умови досягнення високого рівня обслуговування в рекреаційно-туристичних закладах різноманітного функціонального призначення: готельних, туристських, санаторних та відпочинкових комплексах, які б враховували матеріальні можливості різних категорій громадян та види туризму, але з обов'язковим впровадження сучасних прогресивних технологій та форм обслуговування, а також відповідного рівня комфортності.
Готельний комплекс є однією з головних складових туристичної індустрії України. В Україні налічується 1326 готельних підприємств на 104,2 тис. місць. За формами власності їх кількість розподіляється таким чином: 40% перебувають у загальнодержавній та комунальній власності, 57% - у колективній та 3% - у приватній.
Загальна кількість готелів в Україні за період 1995 - 2000 рр. скоротилась на 88 одиниць або на 6 %, їх місткість зме