Вы здесь

Результативність розведення української чорно-рябої молочної породи за лініями і родинами

Автор: 
Йовенко Ірина Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002239
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
З А Г А Л Ь Н А М Е Т О Д И К А І О С Н О В Н І М Е Т О Д И
Д О С Л І Д Ж Е Н Ь
Робота виконана в Інститутті розведення і генетики тварин Української академії аграрних наук в період з 1998 по 2001 роки включно з використанням методів популяційної генетики, ПЕОМ і мікрокалькулятора МК-61.
Об'єктом досліджень були корови, корови-рекордистки, лінії і родини української чорно-рябої молочної породи, які належали племзаводам "Бортничі", "Плосківський" та "Терезине" Київської області та бугаї, бугаї-лідери, які використовувались в цих же господарствах і належали Головному селекційному центру України та Київському обласному племінному об'єднанню.
Схема досліджень наведена на рисунку 2.1.
Для досліджень були використані матеріали племінного і зоотехнічного обліку трьох провідних базових господарств Київської області - племзаводів "Бортничі", "Плосківський" та "Терезине", а також інформація про молочну продуктивність корів родин, їх ровесниць, дані генеалогічної структури стад, інформація на бугаїв ліній (за останні 20 років) та корів родин (1968-2001 роки) за формою відповідно 1-МОЛ і 2-МОЛ. Це дало змогу простежити сучасний стан лінійного розведення і розведення за родинами, що важливо в науковому і практичному відношенні.
Середні дані продуктивності молочних стад трьох племінних господарств за 1999-2001 роки наводяться в таблиці 2.1.
Племінну цінність бугаїв ліній за продуктивністю їхніх дочок визначали за формулою (всі формули даної роботи визначаються за М.З.Басовським, І.А.Рудиком, В.П.Буркатом, 1992; М.З.Басовським, І.А.Рудиком, 1994; М.З.Басовським та співавторами, 1995) :
(2.1)
де в - коефіцієнт регресії племінної цінності на генотип тварини:

Рис.2.1. Схема проведення досліджень
Таблиця 2.1.
Середні показники продуктивності молочного стада 3-х племінних господарств за 1999-2001 роки
ПоказникиРокиВ середньому за три роки199920002001Племзавод "Бортничі"Середній надій на фуражну корову, кг6421608262166240Затрати кормових одиниць на фуражну корову, к.од.
6306
6114
6003
6141в тому числі концкормів, ц. к.од.23,821,319,321,5Середньодобовий приріст молодняка ВРХ, г
787
756
748
764Середня жива маса телиць у 18-міс.віці, кг395403388395Племзавод "Плосківський"Середній надій на фуражну корову, кг6661642967736621Затрати кормових одиниць на фуражну корову, к.од.
6536
6527
6729
6597в тому числі концкормів, ц. к.од.25,424,821,523,6Середньодобовий приріст молодняка ВРХ, г
779
771
756
769Середня жива маса телиць у 18-міс.віці, кг401407396401Племзавод "Терезине"Середній надій на фуражну корову, кг4398561250965035Затрати кормових одиниць на фуражну корову, к.од.
6196
5602
5301
5700в тому числі концкормів,ц. к.од.15,611,514,713,9Середньодобовий приріст молодняка ВРХ, г
726
732
740
734Середня жива маса телиць у 18-міс.віці, кг398390374387В середньому по трьох господарствахСередній надій на фуражну корову, кг5827604160285965Затрати кормових одиниць на фуражну корову, к.од.
6346
6081
6011
6146в тому числі концкормів, ц.к.од.21,619,218,519,8Середньодобовий приріст молодняка ВРХ, г
764
753
748
755Середня жива маса телиць у 18-міс.віці, кг398400386395
де W - ефективне число дочок :
де nijk - кількість дочок бугая; n'ijk - кількість ровесниць і-го генотипу, j-го року, k-го стада; Dijk - середня продуктивність дочок; Pijk -середня продуктивність ровесниць i-го генотипу, j-го року, k-го стада.
При цьому підбирали дочок з тривалістю лактаційного періоду 280-300 днів і більше осінньо-зимового отелення
Племінну цінність корови певної родини за власними показниками визначали за формулою:
(2.2)
де h2 - коефіцієнт успадковуваності надою за т лактаціями; t - коефіцієнт повторюваності; Pij - надій корови i-го генотипу за j-ту лактацію (або середнє за п лактацій ); - середній надій ровесниць і-го генотипу, j-ої лактації (або середнє за k лактацій).
Племінну цінність окремих корів, корів родин, а також корів-рекордисток визначали з врахуванням продуктивності: а) за найвищу лактацію; б) за 1-шу лактацію; в) в середньому за 3 або 5 лактацій і г) за декількома джерелами інформації. Одночасно визначали абсолютну продуктивність корів за вказані лактації. Для загальної картини об'єднували дані по тому чи іншому показнику (наприклад, надій матерів-корів за кращу лактацію, надій матерів-корів за три перші лактації, тощо). При цьому враховували, щоб корови були одного року народження і відповідного генотипу.
Індекс племінної цінності родоначальниць родин за 3-ма джерелами інформації визначали за формулою:
, (2.3)
де А1,,,А2,,А3 - племінна цінність відповідно матері, батька і корови за власною продуктивністю; - вагові коефіцієнти для кожного джерела інформації відповідно матері, батька і корови:
(2.4)
(2.5)
(2.6)
де h2 - коефіцієнт успадковуваності ознаки; в - коефіцієнт регресії племінної цінності батька тварини на її генотип.
При цьому підбирали ровесниць в межах стада, де вирощена корова, в межах биковиробничих стад, з врахуванням року народження, генотипу, генетичного тренду та ін.
Племінну цінність корови (матері бугая) за власною продуктивністю визначали за формулою:
(2.7)
де P'ijk- продуктивність корови за і-ю лактацією, j-го гено