Вы здесь

Система селекції корів молочних порід за комплексом ознак

Автор: 
Гончаренко Ігор Володимирович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000380
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,
ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Теоретичні аспекти формування генотипу високопродуктивних
корів
1.1.1. Проблеми селекції молочної худоби
1.1.2. Використання основних закономірностей онтогенезу в
селекції молочної худоби
1.1.3. Врахування плодючості та довголіття у селекції корів
1.2. Оцінювання генотипу корів
1.2.1. Відбір тварин за родоводами з врахуванням генетичних дефектів
1.2.2. Екстер'єр у системі селекції молочної худоби
1.2.3. Оцінка якісних показників молока, здоров'я вим'я і відбір корів
стійких до маститу
1.3. Система моніторингу при відборі корів
1.4. Генетичні маркери в селекції молочної худоби
1.4.1. Формування бажаних ознак у молочних корів за допомогою
MAS-селекції
1.4.2. Використання груп крові в селекції молочних корів
1.5. Інтегральна оцінка корів за селекційними індексами
РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
РОЗДІЛ РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Обґрунтування розрахунку мінімальної чисельності
корів-матерів майбутніх плідників
3.2. Новий спосіб оцінки генотипу бугаїв-плідників
молочних порід за якістю нащадків
3.3. Дослідження впливу терміну ембріогенезу на молочну
продуктивність корів
3.3.1. Вплив тривалості тільності на отримання новонародженого
приплоду та молочну продуктивність корів
3.3.2. Вплив ембріогенезу на наступну продуктивність корів-матерів
3.3.3. Характеристика молочної продуктивності корів залежно від
статі приплоду
3.4. Оцінка бугаїв-плідників голштинської породи
з врахуванням генетичних дефектів
3.5. Дослідження екстер'єру в системі селекції молочної худоби
3.5.1. Вплив екстер'єру на молочну продуктивність корів
3.5.2. Оцінка бугаїв-плідників голштинської породи основних
ліній
3.5.3. Спосіб відбору телиць молочних порід за їх майбутньою
легкодійністю при машинному доїнні
3.6. Характеристика плодючості молочних корів
3.7. Дослідження тривалості господарського використання
молочних корів як ознаки селекції
3.7.1. Характеристика тривалості господарського використання
молочних корів у товарному господарстві
3.7.2. Особливість генетичних параметрів довічної продуктивності
молочних корів у суміжних поколіннях
3.7.3. Фактори, що зумовлюють вибуття корів зі стада
3.7.4. Вплив генотипу бугаїв-плідників на тривалість господарського
використання своїх дочок
3.7.5. Особливість селекційно-генетичних параметрів довічної
продуктивності високопродуктивних корів
у племінних господарствах
3.8. Дослідження взаємодії "генотип х середовище"
3.8.1. Вплив контрастного рівня годівлі на молочну продуктивність
корів у суміжних лактаціях
3.8.2. Селекційна оцінка корів в умовах різного рівня годівлі
3.9. Дослідження селекційно-генетичних параметрів молочної
продуктивності корів
3.9.1. Характеристика селекційно-генетичних показників
продуктивності корів у ряді поколінь
3.9.2. Селекційно-генетична оцінка високопродуктивних
корів-матерів майбутніх бугаїв
3 Дослідження молочної продуктивності голштинських корів з подовженою лактацією
3 Використання видатних родин голштинських корів
у селекційному процесі
31. Селекційно-генетична оцінка окремих родин корів
голштинської породи різної жирномолочності
32. Характеристика корів окремих родин стада з урахуванням
їх рівня надою та вмісту жиру в молоці
33. Методичні принципи оцінки родин
34. Особливість довічної молочної продуктивності корів
окремих родин
35. Оцінка бугаїв-плідників отриманих з різних родин
36. Економічна ефективність використання досліджуваних родин
3 Дослідження трансплантації ембріонів корів
31. Трансплантація ембріонів як метод підвищення ефективності
селекції в молочному скотарстві
32. Якість потомства бугаїв-трансплантантів
3 Дослідження якості молока як ознаки селекції
31. Контроль якості молока в стаді корів
32. Особливість формування молочної продуктивності
голштинських корів
33. Тестування стада корів за якісними показниками молока
3 Дослідження стійкості корів до маститу
31. Контроль молока корів за кількістю
соматичних клітин у ньому
32. Відбір корів стійких до маститу за селекційними індексами
33. Спосіб відбору корів стійких до маститу
3 Використання груп крові в селекції молочних корів
за кількісними ознаками
3 Використання селекційних індексів у системі селекції
молочних корів
3 Економічна ефективність досліджень
РОЗДІЛ АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
СПИСОК