Вы здесь

Інститут поруки за римським правом та його рецепція у цивільному праві України.