Вы здесь

Вплив тютюнопаління на стан протеїназ-інгібіторної системи у хворих на хронічний обструктивний бронхіт та ефективність медикаментозної терапії.

Автор: 
Павленко Олена Борисівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002129
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ
Для вирішення поставлених у роботі завдань було проведене обстеження 164 чоловік, які страждають на ХОБ. Пацієнти спостерігалися амбулаторно у лікаря - пульмонолога і знаходилися на стаціонарному лікуванні в терапевтичних відділеннях міських клінічних лікарень № 6 і № 9 м. Дніпропетровська. Усі хворі консультувалися на кафедрі факультетської терапії та ендокринології Дніпропетровської державної медичної академії.
Діагноз хронічного обструктивного бронхіту встановлювався на підставі характерної клініки захворювання, анамнезу, даних додаткових методів дослідження. Діагноз ХОБ і його стадії встановлювали індивідуально кожному пацієнту на підставі наказу №311 МОЗ України від 30.12.1999 р. про діагностику, клінічну класифікацію і лікування ХОБ. У групи обстеження ввійшли тільки чоловіки з легким і средньотяжким перебігом захворювання.
В залежності від клініко-функціональних особливостей захворювання, ступеня тяжкості, а також з урахуванням активного тютюнопаління були виділені наступні клінічні групи:
1 - група, що включала 84 хворих на ХОБ, курців, зі стажем паління від 20 до 35 років і високим ступенем нікотинової залежності за опитувачем К.О.Fagerstrom.
(1А підгрупа - 28 хворих з легким перебігом захворювання).
(1Б підгрупа - 56 хворих з средньотяжким перебігом
захворювання).
2 - група, що включала 80 хворих на ХОБ, які ніколи не палили
(2А підгрупа - 32 хворих з легким перебігом захворювання).
(2Б підгрупа - 48 хворих з средньотяжким перебігом
захворювання)
3 -контрольна група, в яку увійшли 32 чоловіка, які ніколи не палили та в результаті проведених клінічних і лабораторних досліджень були визнані здоровими (середній вік 50,3±2,2 роки.).
Критерії включення хворих у дослідження були наступні:
1) наявність анамнестичних і клінічних ознак ХОБ I і II стадії;
2) вихідне значення ОФВ1 менш 70 % від належного;
3) оборотність бронхіальної обструкції - підвищення ОФВ1 менш ніж 15% у фармакологічній пробі з ?2 агоністами короткого типу дії (фенотерол гидробромид 0,05мг).
4) критерієм включення в дослідження курців, які страждають ХОБ, являвся високий ступінь нікотинової залежності за опитувальником K.O. Fagerstroma.
Критеріями виключення з дослідження були:
1) відмова хворого брати участь у дослідженні;
2) наявність анамнестичних, клінічних ознак патології при якій протипоказане проведення ФБС.
Вікові критерії груп узяті нами відповідно до класифікації, прийнятої на міжнародному семінарі з проблем геронтології в м.Києві (Д. Ф. Чеботарев та ін., 1982). Найбільш висока середня тривалість захворювання була в 1 групі, але в цілому 1-а, 2-а групи були порівнянні за статтю, віком, причому у всіх групах були особи працездатного віку. Дані характеристики хворих ХОБ у залежності від віку і тривалості захворювання представлені в табл. 2.1. Середній вік і середній стаж захворювання в клінічних групах представлений в табл. 2.2.
Таблиця 2.1
Характеристика хворих ХОБ в залежності від віку і тривалості захворювання
Облікові
ознакиГрупи обстежених хворих
1 група
хворих2 група
хворихАбс.%
Абс.%
Кількість хворих
Вік
20-29
30-39
40-49
50-60
Тривалість захворювання
до 5 років
5-10 років
11-15 років
16-20 років
більш 20 років
84
24
47
12
27
45
51,22
3,61
28,6
55,95
14,28
32,14
53,57
80
42
36
10
32
38
48,78
2,50
52,50
55,00
25,00
40,00
45,00
Таблиця 2.2
Середній вік і середній стаж захворювання в клінічних групах
Облікові
ознаки1 група
хворих 2 група
хворих Середній вік хворих на ХОБ
54,50±2,14
51,07±3,06Середній стаж
ХОБ18,30±1,8316,51±2,02 Хронічний обструктивний бронхіт 1 стадії був діагностований у 60 хворих у віці від 36 до 59 років (в середньому - (52,70±2,04) років), із тривалістю захворювання від 5 до 10 років (в середньому - (7,44±0,88) років); ХОБ 2 стадії - у 104 пацієнтів у віці від 45 до 60 років (в середньому (51,07±3,06) років), зі стажем захворювання від 8 до 24 років (в середньому - (20,30±1,78) років.
У групах обстеження переважали особи з средньоважким перебігом захворювання.
Розподіл хворих ХОБ в залежності від ступеня тяжкості захворювання представлено в табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Розподіл хворих ХОБ в залежності від ступеня тяжкості захворювання
Групи обстежених Ступінь тяжкості захворюваннялегкасередняважкаАбс.
%Абс.%Абс.%1 група
2833,305666,70--2 група
3240,004860,00--
Комплексна клінічна характеристика хворих проводилася на підставі глибокого вивчення скарг і анамнезу з використанням анкети. Огляд пацієнтів проводився у фазі ремісії захворювання. Хворі ХОБ не менш 2-х разів на рік за останні 3 роки проходили стаціонарне лікування з приводу загострення захворювання. Клініко-лабораторне дослідження включало загальний аналіз крові, сечі, клінічне і бактеріологічне дослідження мокроти, вивчення функції зовнішнього дихання, рентгенографію органів грудної клітки, фібробронхоскопію (ФБС) з узяттям бронхоальвеолярного лаважу і наступним вивченням біохімічних показників лаважної рідини, таких як активність протеїназ-інгібіторних ферментів -трипсину (ТР), ?1антитрипсину (?1АТ), ?2макроглобуліну (?2МГ). Протеїназний потенціал оцінювали по активності ТР. Інгібіторний потенціал по активності ?1АТ і ?2МГ, який представляє собою справжній резерв всієї антипротеолітичної активності. Для вираження результатів дослідження в стандартних одиницях, активність ферментів визначали по концентрації білка в бронхоальвеолярній лаважній рідини методом Лоурі (1960).
Оцінка проявів ендобронхіту проводилася відповідно до класифікації Г. І. Лукомського і співав