Вы здесь

Удосконалення продуктивних та племінних якостей свиней великої білої породи у плепмінних господарствах Сумщини

Автор: 
Гребеник Григорій Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U001982
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Обґрунтування направлення досліджень.
Селекційно-племінна робота з великою білою породою свиней в провідних
племзаводах “Василівка”, “Михайлівка” протягом 50 років проводиться під
методичним керівництвом наукових працівників Інституту свинарства УААН і
викладачів Полтавської державної аграрної академії. За цей період було створено
3 заводські лінії, 4 заводські родини, Лебединський заводський тип і
спеціалізована лінія УВБ-2 з поліпшеними відгодівельними якостями. При цьому у
цих племінних господарствах широко впроваджено контрольне вирощування
ремонтного молодняку, оцінка кнурів і свиноматок за відгодівельними і
м’ясо-сальними якостями. При створенні заводських ліній і родин впроваджувалися
нові методи селекції.
Селекційно-племінна робота проводилась згідно із планами селекційно-племінної
роботи, які розроблялись на кожні п’ять років для племзаводів і на кожні 10
років в цілому для області.
Тому нами і була поставлена мета вивчити методи, які були використані
спеціалістами господарств та науковими працівниками при удосконаленні великої
білої породи свиней племзаводів “Василівка”, “Михайлівка” і впровадити дані
методи досягнення селекції в інших племінних господарствах.
Для досліджень використовували книги приплоду, заводські картки, журнали
вирощування ремонтного молодняку, плани селекційно-племінної роботи, матеріали
апробації заводських ліній, родин, заводського типу, а також наукові звіти і
літературні джерела.
Дослідження проводилися у 2 етапи. На першому етапі вивчали за документами,
літературними даними історію формування великої білої породи свиней у провідних
племзаводах України: “Василівка”, “Михайлівка” Сумської області, методи
створення заводських ліній і родин, типів в умовах даних господарств.
У 1994 році Наказом Міністерства сільського господарства і продовольства
України (наказ № 78 від 15.03.94) був затверджений акт експертної комісії і
визнаний, як нове селекційне досягнення, внутрішньопородний тип у великій білій
породі УВБ-2 та його генеалогічні структури: два заводські типи – лебединський
і донецький, 4 заводські лінії і 8 заводських родин.
Новому внутрішньопородному типу свиней було надано заводську марку УВБ-2,
лебединському заводському типу – ЛЗТ /УВБ-2/, донецькому заводському типу – ДЗТ
/УВБ-2/.
Дані типи були занесені до національного реєстру селекційних досягнень у
тваринництві.
Організаціями-оригінаторами внутрішньопородного типу свиней УВБ-2 у великій
білій породі були визнані:
Інститут свинарства УААН, м. Полтава;
Інститут тваринництва УААН, м. Харків;
Полтавський сільськогосподарський інститут, м. Полтава;
племзавод “Василівка”, Сумська область;
племзавод “Михайлівка”, Сумська область;
племзавод “Жовтень”, Полтавська область;
племзавод ім. Литвинова, Луганська область.
Авторами даних селекційних досягнень було визнано 33 вчених із різних наукових
установ, зоотехніків та працівників ферм племзаводів, із них 14 авторських
свідоцтв було вручено в племзаводах “Василівка” і “Михайлівка”.
При створенні нових заводських типів у племзаводи “Василівка” і “Михайлівка”
завозились свині великої білої породи англійської, шведської і естонської
селекцій, які відповідно вплинули на продуктивність свиней лебединського
заводського типу.
У 1998 році у Лебединському районі Сумської області був створений племзавод
“Штепівка”, основне стадо свиноматок якого укомплектовувалось свиньми
внутрішньопородного типу УВБ-2 великої білої породи. У господарство були
завезені кнури-плідники великої білої породи естонської селекції і сперма
кнурів великої білої породи німецької селекції.
Вивчення ефективності використання кнурів імпортної селекції на свинях
внутрішньопородного типу УВБ-2 (лебединського заводського типу) великої білої
породи нами проведено вперше в Україні.
2.2. Характеристика експериментальної бази і матеріалу досліджень.
Свині великої білої породи розводяться у 18 районах Сумської області. Вони
характеризуються добрим розвитком, міцною конституцією, високою адаптаційною
здатністю до місцевих умов і хорошою продуктивністю (табл. 2.1.).
Так багатоплідність основних свиноматок в племзаводах становить 10,8 поросяти,
маса гнізда у віці 2 місяці – 170кг, на племрепродукторах відповідно – 10,5
гол. і 167кг.
Таблиця 2. 1
Продуктивність свиноматок великої білої породи
(за даними бонітування 2001 року)
Категорії господарств
Наявність основних свиноматок, гол.
Багато-плідність, гол.
Маса гнізда поросят
у 2 місяці, кг
Маса
1 поросяти
у 2 місяці, кг.
Племзаводи
488
10,8
170
18,1
Племрепродуктори
989
10,5
167
16,3
Товарні ферми
10951
10,4
152
14,9
Основний племінний генофонд великої білої породи свиней розводиться у 4
племзаводах і 11 племрепродукторах.
Дослідження проводилося на базі 3-х провідних племзаводів: “Василівка”,
“Михайлівка”, “Штепівка” Лебединського району Сумської області.
Племзавод “Василівка” розведенням свиней великої білої породи займається з 1932
року. Це велике господарство з загальною земельною площею 6114га землі, у тому
числі 4755га ріллі.
Стадо свиней племзаводу “Василівка” комплектувалося за рахунок завозу
племінного молодняку із племінних господарств: “Дєдово” Чернігівської області,
“Венцы-Заря” Краснодарського краю, ім. Щорса Миколаївської, “Никоновское”
Московської областей.
Свині племзаводу “Василівка” відзначаються міцною конституцією і високою
продуктивністю.
Селекційно-племінна робота із стадом свиней була спрямована на створення
високопродуктивних заводських ліній і родин.
Генеалогічна структура кнурів представлена лініями Громкого, Драчуна, Сніжка,
Лафета, Свата,