Вы здесь

Вдосконалення економічних важелів організації використання земель населених пунктів

Автор: 
Шпік Наталія Романівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000318
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ І ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
2.1. Сучасний стан використання земель населених пунктів
Львівська область утворена 4 грудня 1939 року. Розташована в західній частині України. Площа області - 21,8 тис.км2 (3,6% площі держави - 17 місце в Україні). Кількість населення становить 2598,3 тис. осіб (5,4% населення держави). Центр - м. Львів. Львівська область поділяється на 30 районів, нараховує 43 міста, 35 селищ міського типу, 1846 сільських населених пунктів.
У додатку В представлений земельний фонд області.
Характеризуючи земельний фонд Львівської області в межах населених пунктів станом на 1.01.2004 року, можна сказати, що він складав 418577,7 га. Забудовані землі на території населених пунктів займали - 65884,1 га або 15%, у тому числі під житловою забудовою 5536,5 га. Також на території населених пунктів є землі, які використовуються в комерційних цілях - площею 1130,4 га, або 0,3%.
Якщо порівняти загальну площу населених пунктів в області станом на 1.01.2001 року і 1.01.2002 р., то загальна площа зросла на 4379,1 га.
У 2004 році загальна площа населених пунктів збільшилась на 350,0 га порівняно з 2002 роком, а порівняно 2001 роком площа земель у межах населених пунктів зросла на 4728,7 га.
Земельний фонд населених пунктів в основному збільшився за рахунок земель, які використовуються для транспорту і зв'язку, для технічної інфраструктури.
Провівши аналіз структури землекористувань громадян станом на 1.01.2005 р., видно, що 62,8% займають орні землі, багаторічні насадження - 0,4; сінокоси і пасовища - 1,9%; землі житлової забудови - 32,4%; інші - 2,4%.

Рис. 2.1 Структура землекористувань громадян станом на 1.01.2004 р.

Характеризуючи структуру присадибного фонду можна зробити наступні висновки: орні землі займають 63,3%; багаторічні насадження - 15,8%; забудовані землі - 20,1%. Найменшу площу займають сінокоси - 0,2% і пасовища - 0,7%.
Рис. 2.5 Структура земель присадибного фонду області, станом 1.01.2005 р.

Пересічна густота населення становить 119 осіб на 1км2, що у півтора рази вище від середньої в Україні (79 осіб). Найгустіше заселене Передкарпаття, найменше - гірська частина. За густотою населення регіон належить до областей з вищим від середньодержавного ступенем заселеності, а також є середньо урбанізованим (міське населення - 60%). Область має високий рівень забезпечення трудовими ресурсами. У народному господарстві зайнято 1105 тис. осіб, з них у промисловості 19%, будівництві - 5, на транспорті і зв'язку - 6, у сільському господарстві - 25, невиробничій сфері - 23%.
У додатку Д представлено наявність земель в адміністративно-територіальних утвореннях.
На території Львівської області розміщені міста, селища і села. Міста в цілому в області займають 51499,0 га, або 12,2%. Найбільшу площу вони займають уЖидачівському районі - 2175,9 га, або 10%, Сколівському - 2572,5 га, або 10%, Мостиському - 2503,5 га, або 12,5%.
Серед міст обласного підпорядкування найбільшу площу займає місто Львів - 15562,0 га, м. Стрий - 1698,0 га і м. Червоноград - 1977,0 га.
Селища на території області займають 13898,1 га, або 3,3%. Найбільше селищ розміщено в Жидачівському районі, які займають площу 1356,0 га або 6,2%, у Самбірському районі - 950,0 га, або 7,9%, Дрогобицькому районі - 1224,0 га, або 5,7%.
Села, які розміщені на території області, займають площу 357908,4 га, або 84,6%. Найбільшу площу вони займають у Бродівському районі - 16498,4 га, або 94,5%, Турківському районі - 27166,1 га, або 97,9%, Перемишлянському - 17221,0 га, або 95,3%.
Додаток Е характеризує cтруктуру забудованих земель області.
На території Львівської області забудовані землі станом на 1.01.2004 року складають 108836,3 га. Найбільшу площу займають землі під одноповерховою та двоповерховою житловою забудовою - 16878,7га, або 15,5%.
У структурі забудованих земель землі громадського призначення займають 12,8% або 13968,6 га; немалу площу займають дороги - 12699,4 га, або 11,7%.
Немаловажне значення в сучасних умовах мають відомості про адміністративно-територіальний поділ (дод. Ж, З).
У результаті аналізу адміністративно-територіального поділу області можна сказати, що тут нараховується 43 міста. Найменше їх є в Городоцькому районі - 2, Жовківському - 3, Старосамбірському - 3, Сокальському - 4. Також є 34 міста районного підпорядкування, 35 селищ, 1849 сіл.
Найбільше сіл розміщено в Жовківському районі - 160, Старосамбірському - 110, Яворівському - 132, Самбірському - 107, найменше - у Сколівському - 53, Турківському - 65, Миколаївському - 57.
В області нараховується 35 селищних рад: найбільше - в Яворівському районі - 4, Жидачівському - 3. Із 631 сільської ради найбільше їх у Дрогобицькому районі - 45, Жовківському - 39, Стрийському - 39, Старосамбірському - 39.
На території області проживає 2598,3 тис. осіб. Найбільше населення проживає в Пустомитівському районі - 110,8 тис. осіб., Жовківському - 108,3 тис. осіб, Сокальському - 96,6 тис. осіб., найменше - у Турківському - 53,4 тис. осіб і в Сколівському - 49,8 тис. осіб.
У містах обласного підпорядкування проживає: м. Львів - 758,9 тис. осіб, м.Дрогобич - 99,5 тис. осіб, м.Червоноград - 84,4 тис. осіб., м.Стрий - 61,7 тис. осіб.
На території області міське населення складає 1550,6 тис. осіб.Найбільше міського населення проживає в Жидачівському районі - 30,9 тис. осіб., Жовківському - 36,1 тис. осіб., Сколівському - 34,4 тис. осіб., Яворівському - 54,6 тис. осіб.
Сільське населення в області складає 1047,7 тис. осіб. Найбільше сільського населення проживає в Городоцькому районі - 48,3 тис. осіб., Дрогобицькому - 69,5 тис. осіб, Жовківському - 72,2 тис. осіб., Пустомитівському - 95,7 тис. осіб., Самбірському - 62,3 тис. осіб. Найменше - у Турківському районі - 44,3 тис. осіб, Перемишлянському - 34,5 тис. осіб і Буському - 33,0