Вы здесь

Особистість в умовах інформатизації освіти (соціально-філософський аспект)

Автор: 
Комар Михайло Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
3407U002010
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ II.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ
ІФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69
2.1. Співвідношення соціально-психологічних та
соціально-педагогічних характеристик розвитку особистості
в умовах інформатизації освіти... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69
2.2. Ціннісні орієнтації особистості
в контексті інформатизації освіти... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...120

ВИСНОВКИ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 149
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..159
ДОДАТКИ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...179
ВСТУП

Актуальність теми дослідження.
Тисячоліттями людство прагнуло до чогось вищого. Творчість давала людям можливість зробити щось надзвичайне. За величезний проміжок часу можна прослідити, як змінювались акценти творчості людини за своїм прагненням. Так звані глобальні епохи творчості людини можна поділити на 4 етапи духовної реалізації особистості в інформаційній сфері та на 4 етапи прогресу технічних засобів, працюючих з інформацією:
Перший етап - фіксування інформації - розпочався із появою малюнків та писемності (це дало людині можливість залишати та передавати пам'ять предків), першим же етапом розвитку техніки можна вважати виникнення книгодрукування (що дало можливість тиражувати інформацію на бумазі);
Другий етап пов'язан із першим кроком передачі інформації - виникнення школи (можливість структуровано передавати інформацію), другим технічним етапом можна назвати виникнення радіо (перший технічний крок передачі інформації);
Третій етап - виникнення кібернетики (другий крок фіксування інформації "без обмежень" та другий крок тиражування інформації);
Четвертим етапом можна вважати створення інтерактивності за допомогою кібернетики (другий духовний крок передачі інформації людиною на відстані), та створення Інтернету (третій технічний крок передачі інформації).
Ці чотири етапи показують, що при переході людства у зовсім новий етап існування повинні змінитися методи дослідження, методи дій, методи пояснювання, тощо. Новий етап існування людей обусловлює нові підходи до старих задач.
В освіті також можна умовно виділити три етапи:
перший етап - це бесіди;
другим етапом можна вважати уроки в класах у теперішньому розумінні;
третім етапом, на погляд дисертанта, можна назвати інтерактивний урок, завдяки якому освіту людини (у смислі ерудованості) можна вважати майже безмежноюною___________________________________________________________________________________________________________________________ та безкоштовною.
Про освіту першого та другого етапів у різних формах і видах ми знаємо чимало завдяки Платону, Аристотелю, Виготському, Монтессорі, Ушинському та багатьом іншим видатним діячам, але оскільки ефект інтерактивності (четвертий етап), визначений мною вслід за Тофлером, завдяки інформаційним технологіям, відкрит фактично "вчора", ми можемо сказати, що ми про нього знаємо дуже мало та слабо уявляємо його наслідки.
Перелічені вище етапи були не просто прогресом людства у світі технологій збереження та передачі інформації та прогресу науки, кожному з цих етапів відповідає свій світогляд, що домінував в ті часи, своя філософія, свої цінності. Саме зміна цінностей відбувається і зараз, із настанням четвертого етапу розвитку в освіті і освітніх технологіях. Використання інтерактивних технологій у освіті передбачає перш за все розуміння того, до яких змін у ієрархії системи цінностей це призведе, які наслідки для ціннісної сфери особистості буде мати.
Слід зазначити, що тема ціннісних орієнтацій та її проблематика завжди була в центрі уваги видатних діячів людства - філософів, психологів, соціологів. Особливої уваги цій проблематиці надавали педагоги, адже від цінностей людини залежить стратегія її поведінки, її моральний образ, її Людяність.
Багато уваги приділяли ціннісним орієнтаціям та їх трансформації у різні часи буття людини Моррис, Мюнстенберг, Шнейдерман, проте слід відзначити недостатню кількість міждисциплінарних робіт, пов'язаних з дослідженням зміни ціннісних орієнтацій особистості у нових умовах на перетині таких наук, як педагогіка, психологія та кібернетика. Доповнюючи слова Віннера, який казав: "не будет такой сферы деятельности человека, в которую мы не сможем внедрить наши достижения" [44, с. 5], можу додати, що хоча кібернетика спроможна все ж таки не на будь-які втілення до будь-якої галузі людської діяльності, але біоніка та породжений нею комп'ютерний ефект "віртуальної реальності", як каже Лакан, вже сьогодні здійснюють цю нелегку задачу.
Створення комп?ютерних технологій (кібернетичні технології) змінює ставлення людини до інформації та до її передачі. Використання комп?ютерних технологій в освіті передбачає, перш за все, розуміння того, до яких змін у ієрархії системи цінностей це приведе, які наслідки для ціннісної сфери особистості буде мати. Аналіз деяких аспектів цього питання можна знайти в соціології, аксіології та психології. Однак слід відзначити недостатню кількість робіт соціально-філософського плану, присвячених дослідженням зміни ціннісних орієнтацій особистості у новітніх умовах. В даній роботі здійснено соціально-філософське дослідження цієї проблеми на перетині таких наук, як педагогіка, психологія та кібернетика.
Кібернетика показала, що найважливішим аспектом проблеми взаємодії системи "людина-машина-людина", відображеної у комунікативному процесі, стала проблема штучного інтелекту (ШІ), який намагається замінити людині звичайну реальність на віртуальну. Віртуальна реальність здійснила можливість людині побачити власну особистість та її прояви зі сторони, тобто з точки зору інтерактивності, а комунікативний процес, опосередкований