Вы здесь

Впровадження системи контролінгу на фармацевтичних підприємствах

Автор: 
Мусієнко Наталія Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002138
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.
ВСТУП
РОЗДІЛ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ
НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
1.1. Огляд сучасних концепцій контролінгу.
1.2. Аналіз методів та інструментів контролінгу
1.3. Аналіз світового досвіду організації центрів
відповідальності у фармацевтичних компаніях.
1.4. Дослідження методологічних підходів до побудови процесу
бюджетування на фармацевтичних підприємствах.
1.5. Теоретичні аспекти впровадження системи збалансованих
показників ефективності на фармацевтичних підприємствах
Висновки.
РОЗДІЛ
ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ.
2.1. Обґрунтування вибору напрямків дослідження.
2.2. Методи дисертаційного дослідження
Висновки
РОЗДІЛ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ
БЮДЖЕТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТІВ
НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.
3.1. Визначення сучасних вимог до організації центрів
відповідальності на фармацевтичних підприємствах
3.2. Аналіз особливостей та існуючої практики бюджетування
на вітчизняних фармацевтичних підприємствах
3.3. Обґрунтування напрямків удосконалення технології
бюджетування на підприємствах фармацевтичної галузі
3.4. Методичні засади розробки бюджетного регламенту на
фармацевтичних підприємствах на підставі використання
процесного підходу і сучасних інформаційних технологій.
3.5. Впровадження на фармацевтичних підприємствах системи
контролю та відповідальності за виконанням бюджетів
Висновки
РОЗДІЛ
ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ НА
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
4.1. Обґрунтування і впровадження системи збалансованих
показників ефективності на фармацевтичних
підприємствах в умовах менеджменту якості.
4.2. Побудова системи мотивації центрів відповідальності
фармацевтичних підприємств на підставі системи
збалансованих показників ефективності.
Висновки
РОЗДІЛ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ
НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.
5.1. Обґрунтування завдань і повноважень відділу контролінгу
на фармацевтичних підприємствах
5.2. Організація документообігу та інформаційне забезпечення
системи контролінгу на фармацевтичних підприємствах.
5.3. Розробка методичних підходів до оцінки результативності
та ефективності впровадження і функціонування системи
контролінгу на фармацевтичних підприємствах
Висновки.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ.
СПИСОК