Вы здесь

Фортепіанна творчість Франсіса Пуленка в контексті французьких клавірних традицій.

Автор: 
Жукова Олена Августівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003308
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ  ФРАНЦУЗЬКІ КЛАВІРНІ ТРАДИЦІЇ ТА ЇХ ВИЯВ У ФОРТЕПІАННІЙ ТВОРЧОСТІ
Ф. ПУЛЕНКА
1.1. Творчість Ф. Пуленка у вітчизняній і зарубіжній музикознавчій
літературі
1.2. Наукові інтерпретації поняття традиції
І.3. Національна специфіка французьких культурних традицій
І.3.1. Літературні традиції у французькій музичній культурі та їх вплив на
мистецьку індивідуальність Пуленка
1. 4. Основні етапи історії французького клавірного мистецтва
РОЗДІЛ  ФРАНЦУЗЬКА ФОРТЕПІАННА КУЛЬТУРА КІНЦЯ ХІХ –ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТ. І
Ф. ПУЛЕНК
2. 1. Мистецьке життя Парижу початку ХХ ст.
2. 2. Провідні тенденції французького фортепіанного виконавства початку
ХХ ст.
2. 3. Екзотизм як складова французьких клавірних традицій. Каталонський піаніст
Р. Віньєс у його зв’язках із французькою музичною культурою початку ХХ ст.
2. 4. Творча діяльність і фортепіанне виконавство К. Дебюссі, М. Равеля та їх
сучасників
2. 5. Фортепіанна діяльність і творчість «Групи Шести»
2. 6. Визначальні риси творчої особистості Ф. Пуленка
Розділ  ПАНОРАМНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРТЕПІАННОЇ ТВОРЧОСТІ Ф. ПУЛЕНКА
3. 1. Етапи творчого формування Ф. Пуленка як композитора, піаніста-соліста та
ансамбліста
3. 2. Періодизація фортепіанної творчості Ф. Пуленка
3. 3. Жанрова специфіка фортепіанної творчості Ф. Пуленка
3. 3. 1. Сюїта
3. 3. 2. Соната
3. 3. 3. Концерт
3. 4. Особливості нотного запису у фортепіанних творах Ф. Пуленка
3. 5. Проблеми інтерпретації фортепіанних творів композитора
ВИСНОВКИ
СПИСОК