Вы здесь

Генетичні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster України

Автор: 
Проценко Олександра Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U003478
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br />ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ <br />ВСТУП <br />РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ <br />1.1. Мутації та мутаційний процес в природних популяціях Drosophila<br />melanogaster <br />1.1.1. Генетична структура київської природної популяції Drosophila<br />melanogaster <br />1.1.2. Генетична структура уманської природної популяції <br />1.1.3. Генетична структура природних популяцій, що мешкають в<br />радіаційно-забруднених районах <br />1.2. Мобільні генетичні елементи в природних популяціях Drosophila<br />melanogaster <br />1.3. Рекомбінація в природних популяціях <br />1.4. Репродуктивні паразити комах <br />РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ <br />РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ <br />3.1. Видимі фенотипові зміни в природних популяціях Drosophila melanogaster <br />3.2. Аналіз видимих фенотипових змін Drosophila melanogaster при лабораторному<br />розведенні <br />3.3. Летальні зчеплені зі статтю мутацій в природних популяціях Drosophila<br />melanogaster України <br />3.4. Рекомбінаційні події в особин Drosophila melanogaster, гетерозиготних за Х<br />хромосомою, яка походить від самців з природних популяцій <br />3.5. Ендосимбіотичні бактерії в природних популяціях Drosophila melanogaster<br />України <br />3.5.1. Інфікованість Wolbachia природних популяцій Drosophila melanogaster<br />України <br />3.5.2. Співвідношення статей в природних популяціях Drosophila melanogaster <br />3.5.2.Співвідношення статей у п’яти поколіннях лабораторного розведення<br />нащадків природних популяцій Drosophila melanogaster України. <br />3.6. Поширення мобільного Р-елементу в природних популяціях Drosophila<br />melanogaster України <br />РОЗДІЛ 4. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ <br />4.1. Мутаційний процес в природних популяціях Drosophila melanogaster<br />України. <br />4.2. Летальні зчеплені зі статтю мутації в природних популяціях Drosophila<br />melanogaster України <br />4.3. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на частоту рекомбінаційних подій у<br />Drosophila melanogaster. <br />4.4. Ендосимбіотичні бактерії в природних популяціях Drosophila melanogaster<br />України. <br />4.5. Поширення мобільного Р-елементу в природних популяціях Drosophila<br />melanogaster України. <br />4.6. Заключення <br />ВИСНОВКИ <br />СПИСОК</span></p>