Вы здесь

Психологічна структура діяльності операторів теплових електростанцій

Автор: 
Білоцерківська Юлія Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U004066
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………………
ВВЕДЕННЯ ………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ В ІНЖЕНЕРНІЙ
ПСИХОЛОГІЇ………………………………………………………………
1.1. Методологічні аспекти дослідження психологічної
структури діяльності в системах «людина-техніка»…………………….
1.2. Проблема надійності і факторів ефективності операторської
діяльності…………………………………………………………………
1.3. Проблема професійної підготовки і професійного
відбору операторів енергосистем…………………………………………
РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОПЕРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕПЛОВІЙ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ……………….
2.1. Особливості професійної діяльності і аналіз помилкових
дій операторів блокового щита ТЕС………………………………………
2.2. Психологічна структура діяльності операторів
енергоблоку ТЕС (професіограма)……………………………………….
2.3. Структура професійно важливих якостей особистості
операторів енергоблоку ТЕС (психограма)……………………………….
РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ОПЕРАТИВНОГО
ПЕРСОНАЛУ ТЕС……………………………………………………….
3. Обґрунтування методик дослідження професійно
важливих якостей оперативного персоналу ТЕС………………………
3. Результати дослідження індивідуальних особистісних
якостей операторів БЩК ТЕС…………………………………………….
3. Результати дослідження мотивації професійної
діяльності операторів ТЕС………………………………………………
3. Результати дослідження особливостей міжособистісного
спілкування в процесі професійного навчання і діяльності
операторів………………………………………………………………….
3. Дослідження когнітивних процесів операторів БЩК ТЕС………….
3.5. Результати дослідження короткочасної оперативної
пам'яті операторів БЩУ ТЕС…………………………………………….
3.5. Результати дослідження ролі індивідуальних
типологічних якостей оперативного персоналу ТЕС в
процесах антиципації……………………………………………………
3. Побудова психологічного профілю особистості
оператора БЩУ ТЕС……………………………………………………….
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….
РЕКОМЕНДАЦІЇ………………………………………………………………
СПИСОК