Вы здесь

Самовідтворення української політичної нації: принципи та механізми

Автор: 
Нестеренко Галина Олегівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000118
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА:
МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ
1.1. Соціально-філософський контекст концепту політичної нації
1.2. Націєтворення як фактор зміцнення безпеки держави
1.3. Синергетичний дискурс проблеми формування націй
РОЗДІЛ ПРИНЦИПИ Й МЕХАНІЗМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
2.1. Самоорганізаційні та організаційні засади розвитку соціуму
2.2. Механізми, етапи, напрями самоорганізації нації
як соціальної системи
2.3. Громадянське суспільство як сфера самоорганізації
національної спільноти
РОЗДІЛ ЕНТРОПІЯ ТА НЕГЕНТРОПІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ САМОВІДТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ
3.1. Залежність етапів розвитку суспільства від рівня соціальної ентропії
3.2. Негентропійні механізми самовідтворення соціальних систем
3.3. Вплив держави на ентропійні характеристики соціуму
РОЗДІЛ СПІВВІДНОШЕННЯ САМООРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ЕНТРОПІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ САМОВІДТВОРЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ
4.1. Фактори соціальної ентропії української політичної нації
4.2. Параметри порядку української політичної нації як фактори її самоорганізації
4.3. Шляхи оптимізації самоорганізаційних та ентропійних механізмів самовідтворення української політичної нації
ВИСНОВКИ
СПИСОК