Вы здесь

Культурне коло Бабине (за матеріалами поховальних пам'яток).

Автор: 
Литвиненко Роман Олександрович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000231
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Історія дослідження пам'яток типу Бабине ІІІ, сучасний стан проблеми, методологічні та методичні засади .1.1. Історія дослідження пам'яток типу Бабине-ІІІ і сучасний стан проблеми 1.2. Методологічні засади й методика дослідження 1.3. Концепція
Розділ 2. Дніпро-Донська бабинська культура 2.1. Ареал 2.2. Поховальні пам'ятки . 2.2.1. Курганне будівництво та архітектура . 2.2.2. Поховальний обряд 2.2.3. Поховальний інвентар . 2.2.4. Ґрунтові цвинтарі 2.3. Поселення
Розділ 3. Дніпро-Прутська бабинська культура 3.1. Дніпро-Дністровський степовий варіант 3.2. Дніпро-Бузький лісостеповий варіант 3.3. Дністровсько-Прутський варіант 3.4. Поселення 3.5. Порівняльний аналіз регіональних груп культурного кола Бабине
Розділ 4. Периферійні групи культурного кола Бабине 4.1. Євпаторійська група Криму 4.2. Пам'ятки Полісся, Західного Поділля та Волині 4.2.1. Деснянсько-Сеймська група 4.2.2. Наддніпрянсько-Прип'ятська група 4.2.3. Подільсько-Волинська група
Розділ 5. Періодизація пам'яток бабинського культурного кола 5.1. Періодизація Дніпро-Донської бабинської культури . 5.2. Періодизація Дніпро-Прутської бабинської культури 5.2.1. Дніпро-Дністровський локальний варіант 5.2.2. Дністровсько-Прутський локальний варіант . 5.2.3. Дніпро-Бузький локальний варіант 5.3. Внутрішня хронологія культурного кола Бабине .
Розділ 6. Культурне коло Бабине в системі відносної та абсолютної хронології бронзового віку 6.1. Передуючий хронологічний горизонт 6.2. Синхронний хронологічний горизонт (культурне оточення)6.3. Хронологічні наступники культурної області Бабине 6.4. Абсолютна хронологія
Розділ 7. Соціальні та історичні аспекти розвитку кола культур Бабине . 7.1. Демографічні й соціальні аспекти розвитку суспільства 7.1.1. Статево-вікова диференціація у поховальному обряді . 7.1.2. Палеодемографічні й соціологічні реконструкції . 7.2. Ґенеза, розвиток та історична доля бабинських культур .Висновки .Додатки . Додаток А. Примітки . Додаток Б. Таблиці Додаток В. Рисунки . Додаток Д. Підписи до рисунків Список