Ви є тут

Організація та методика аналізу ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості України

Автор: 
Уніят Людмила Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U001143
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
У МОЛОЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
2.1. Організаційно-економічні особливості галузі
та їх вплив на аналіз ефективності інвестицій
Молочна промисловість України включає такі основні підгалузі: цільномолочну,
маслоробну, сироробну і молочноконсервну. Тут функціонують 440 підприємств із
переробки молока, в т. ч. 254 – із виробництва масла і 111 – із виробництва
жирного сиру. До Національної асоціації “Укрмолпром” входить 381 підприємство.
У 17-и областях України створені спеціалізовані формування молочної
промисловості, основною функцією яких є сервісне обслуговування підприємств.
Асортимент продукції молочної промисловості України включає близько
250 найменувань, у т. ч. понад 180 видів незбираної молочної продукції, близько
30 видів сирів та біля 20 видів молочних консервів.
Слід зазначити, що молочні продукти за рівнем витрат сировини на одиницю ваги
готового продукту розподіляють на дві групи: перша – продукти з незбираного
молока (цільномолочна); друга – продукти глибокої переробки (масло, сир,
консерви тощо). Витрати сировини на виготовлення продуктів першої групи – в
межах 1 : 1. Коефіцієнти витрат сировини на виробництво продуктів другої групи
значно вищі (на масло – 22–23, сир – 9,5–10,5, сухе цільне молоко – 7,5–8,5,
згущене молоко – 2,5–3, сметана 8,5–9,5, сухе знежирене молоко – 13–14) [223,
с. 152].
Продукти першої групи (питне молоко, кисломолочна продукція) є
малотранспортабельними, тому їх виробництво сконцентровано у місцях споживання
– містах і промислових центрах. Тут виробляють продукцію, тривалість зберігання
і реалізація якої обмежена днями або годинами.
Продукти другої групи добре зберігаються в охолодженому вигляді, їх можна
перевозити спеціалізованим транспортом на великі відстані в інші економічні
реґіони. При розміщенні окремих підприємств цієї групи враховують низку
особливостей. Наприклад, молочноконсервні заводи доцільно розташовувати в
сільськогосподарських районах високої щільності виробництва молока, де
виробляють цукор, є джерела палива, води тощо. Так, на виробництво 1 т
згущеного молока потрібно 0,5 т цукру, понад 1 т палива, біля 30 т води. При
розміщенні заводів сухого і згущеного стерилізованого молока враховують
близькість джерел дешевого палива (на 1 т сухого молока витрачають біля 2,8 т
умовного палива) [223, с. 153].
Попри всю свою значущість, більшість підприємств молочної промисловості України
функціонує неефективно. Протягом останнього десятиріччя згадана галузь
перебуває у кризовому стані. Це зумовлено рядом причин: низьким рівнем обсягів
закупівлі сировини, виробництва продукції низької якості, великими виробничими
затратами (енергоносіїв, сировини, матеріальних, трудових та інших ресурсів),
фізичною і моральною застарілістю основних виробничих засобів.
Дослідження показали, що у переробній промисловості вкрай недостатньо
використовують виробничі потужності. Так, наприклад, протягом 1996–2002 рр. у
західних областях України потужності з виробництва цільномолочної продукції
використовували на 12,6%, масла вершкового – на 41,1%, сирів жирних – на 36,9%.
Основна причина низького рівня використання виробничих потужностей та значного
зменшення виробництва молокопродуктів, як показав аналіз, – у незабезпеченості
підприємств молочної промисловості сировиною. Протягом 1990–2003 рр. у всіх
областях Західної України різко зменшилися обсяги реалізації молочної сировини
підприємствам молокопереробної промисловості (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Динаміка закупівлі молока у західних областях України
(всі категорії господарств), тис. т
Області
Всього у середньому за рік
Абсолютний приріст або спад (+, –)
2001–2003 рр. до:
1986–1990
1991–1995
1996–2000
2001–2003
1986–1990 рр.
1996–2000 рр.
Волинська
530
291
114
144
–386
+30
Закарпатська
163
69
–157
–1
Івано-Франківська
291
158
52
58
–233
+6
Львівська
650
361
91
104
–546
+13
Рівненська
468
268
100
108
–360
+8
Тернопільська
512
291
114
127
–398
+13
Чернівецька
285
146
47
36
–249
–11
Всього у реґіоні
2899
1584
525
583
–2316
+58
Всього в Україні
17521
10328
3132
4236
–13285
+1104
Як видно з таблиці, обсяг закупівлі сировини підприємствами молочної
промисловості Західного реґіону України зменшився з 2899 тис. т в середньому за
1986–1990 рр. до 525 тис. т у 1996–2000 рр. та 583 тис. т у 2001–2003 рр., або
відповідно у 5,5 та 5 разів. Аналогічна тенденція і в цілому в Україні.
Зменшення обсягів реалізації молочної сировини обумовлено значним зменшенням
поголів’я корів та зниженням їх продуктивності, кризовим станом галузі
молочного скотарства.
Вагомим організаційно-економічним чинником, що гальмував обсяги реалізації
молока товаровиробниками як Західного реґіону, так і України загалом, був
низький рівень закупівельних цін. Так, за статистичними даними [179, с. 107],
середня закупівельна ціна 1 т молока у Західному реґіоні в 1996 р. становила
183,6 грн., а у 1999 р. – 360,5 грн., або була меншою від собівартості
відповідно у 1,7 та 1,6 раза. Тут кожна реалізована тонна молока переробним
підприємствам завдала для товаровиробників у 1996 р. 124 грн. і в 1999 р. –
210,2 грн. збитків. Такий механізм гуртових цін не стимулював збільшення
обсягів закупівлі молочної сировини.
Зазначимо, що у 2000–2001 рр. рівень гуртових цін на молоко і собівартості
почали зближуватися, що позитивно вплинуло на збільшення обсягів закупівлі
молочної сировини. На жаль, у 2002–2003 рр. знову відбулося значне зменшення
гуртових цін, що обумовило подальше зменшення обсягів закупівлі молочної
сировини.
Зм