Вы здесь

02.00.04 - Фізична хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах на основі 3d- та 4d-елементів Іщенко Олена Вікторівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квантово-хімічний аналіз кластеризації амінів, тіоспиртів і цис-моноєнових карбонових кислот на поверхні розділу фаз вода/пара Бєляєва Олена Олександрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квантово-хімічний опис фізико-хімічних характеристик радикалів та іон-радикалів з супряженими зв'язками Брянцев В\'ячеслав Сергійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кислотні властивості високотемпературних іонних розчинників на основі галогенідів лужних та лужноземельних металів Реброва Тетяна Павлівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кислотність, сольватація та сольватохромія у мікроемульсіях Ісаєнко Юлія Валеріївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кислотно-основні рівноваги в нанорозмірних системах, що містять четвертинні амонієві групи Брильова Катерина Юріївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кислотно-основні рівноваги в ультрамікрогетерогенних системах на основі катіоннихповерхнево-активних речовин Тімій Ганна Валеріївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Комплексоутворення та спектральні властивості похідних 3-гідроксифлавону Сахно Тетяна Володимирівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Критерії та загальні причини виникнення нестійкостей стаціонарних станів, що зумовлюють їх множинність та осциляції в електрохімічних системах Ткачук Михайло Михайлович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Міжчастинкові взаємодії та розчинність речовин різної природи в гліколях та змішаних розчинниках на їх основі Ситнік Оксана Юріївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину