Вы здесь

03.00.03 - Молекулярна біологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Серцевий міозин як автоантиген при розвитку дилятаційної кардіоміопатії Бобик Василь Іванович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розподіл і експресія ендогенних ретровірусів у геномі птахів Борисенко Леонід Григорович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
In silico дизайн інгібіторів протеїнкінази СК2 Голуб Андрій Григорович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ідентифікація та характеристика білків-партнерів фосфатази PTEN Горбенко Олена Миколаївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Натрій-залежний фосфатний транспортер NaPi2b як маркер раку яєчника Гришкова Віталіна Сергіївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Асоціація змін транскрипційної активності генів із виникненням і прогресією гліальних пухлин головного мозку Дмитренко Володимир Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розробка та характеристика нового реплікативно-компетентного вектора та пакувальних клітин для ретровірусного переносу генів Кайда Ірина Володимирівна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Експресія гена молекулярного шаперону HSP60 в тканині серця при дилятаційній кардіоміопатії Капустян Людмила Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нові гени-супресори росту епітеліальних пухлин Кашуба Володимир Іванович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ідентифікація та характеристика нових генів людини з використанням NotI-"зв'язувальних" бібліотек Кваша Сергій Михайлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину