Вы здесь

Маркетингова стратегія підприємств споживчої кооперації в умовах трансформаційної економіки.

Автор: 
Чукурна Олена Павлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U004566
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ФІНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

2.1. Фінансова діагностика підприємств споживчої кооперації

Одним із завдань дисертаційного дослідження є виявлення взаємозв'язку маркетингового і фінансового аналізу з метою розробки методичних основ формування маркетингової стратегії. У зв'язку з цим зростає роль і необхідність проведення фінансового аналізу діяльності підприємств споживчої кооперації.
Об'єкти дисертаційного дослідження - Донецька і Запорізька обласні спілки споживчих товариств (ОССТ), є частиною структури споживчої кооперації України. Однак ці підприємства перетерпіли істотні структурні перетворення.
Донецька і Запорізька обласні спілки споживчих товариств є самостійними, незалежними об'єднаннями підприємств споживчої кооперації. До складу Донецької ОССТ входить: 7 районних споживчих спілок, 10 районних споживчих товариств, 6 міських споживчих товариств, 2 сільські споживчі товариства, 14 виробничих об'єднань, 3 універсальні міжрайонні бази, 1 промислове підприємство, 1 база відпочинку, 2 консервних заводи, 1 звірогосподарство й економіко-правовий кооперативний технікум.
Запорізький ОССТ включає в свою структуру наступні кооперативні підприємства: 6 районних споживчих спілок, 14 районних споживчих товариств, 2 автотранспортні підприємства, 3 міжрайонні універсальні бази, 1 заготівельне підприємство, 4 виробничі об'єднання і кооперативний технікум.
Розглянемо вплив структурних перетворень на фінансову діяльність підприємств Донецької ОССТ (табл. 2.1). Згідно з даними, наведеними у табл. 2.1. можна зробити висновок про фінансову діяльність Донецької ОССТ. Фінансовий результат Донецької обласної спілки споживчих товариств мав постійну тенденцію до зниження з 1996 по 1998 рік.
Таблиця 2.1.
Основні показники фінансової діяльності Донецького ОПС за 1996-2001 рр.
ПоказникиОд. виміру.19961997199819992000200120022003Фінансовий результаттис. грн.1090950497,2130616562130немає даних1073Загальний обсяг товарообігутис. грн.6154157402539985722564704697156151856469Товарообіг на душу населеннягрн.129137174114131231,0124,0114,5Кількість балансових одиниць, у т.ч.--3283182851682-209-збиткових--13614954414-28Рівень витрат обігу, всього% до обороту.2422,890,444,339,635,2Середньорічний обсяг власного виробництватис. грн.1443111317482074,12896,63180,89638,4101129Обсяг власного виробництва на одну людинугрн.406040195204Рентабельність, у тому числі за галузями:
* Торгівля
* Виробництво
* Громадське харчування
* Заготівлі
* Транспорт% до обороту.1,77
1,650,92
-0,9
-2,6
-3,6
-3,6
-2,28
0,4
0,8
-1,9
-1,0
-3,72
0,8
3,4
0,1
0,6
-9,50,4
0,02
-0,3
0,01Дебіторська заборгованістьтис. грн.11792,6117349514456039814376,03818,04012,0Кредиторська заборгованістьтис. грн.26820,4233671751613002113328093,06224,06479,0Товарні запаситис. грн.1568414155942445805088,55588,94970,15270,9Середня чисельність працівників ОССТчол.немає данихнемає даних725264145617451338073311 Згідно даних табл. 2.1., починаючи, з 1999 року фінансовий результат різко зріс до 1306 тис. грн., а в 2000 році він склав 2407, що на 220% більше рівня 1996 року. В 2001 році цей показник склав 2130 тис. грн., що на 28% більше рівня 2000 року. Однак, в 2003 році загальний фінансовий результат від усіх видів діяльності знизився порівняно з 2001 роком на 50,3%. В період з 1996 по 2000 рік спостерігається ріст показника товарообігу з оцінки 611541 тис. грн. до 64703,5 тис. Має місце зростання показника товарообігу на душу населення і середньорічного обсягу власного виробництва. Показник приросту товарообігу в 2001 склав 7% порівняно з 2000 роком та 13% порівняно з 1996 роком. В 2002-2003 року спостерігається зниження показника товарообігу. Рівень показника товарообігу в 2003 році склав всього 91,8% від рівня 2002 року. На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що тенденція збільшення основних показників діяльності була досягнута завдяки структурній перебудові підприємств споживчої кооперації Донецької області. Згідно з даними табл. 2.1., різке зростання показників діяльності Донецької ОССТ почалося в період утворення Укрспілки "Відродження".
Аналіз показав, що Донецька ОССТ, перетворює нерентабельні підрозділи, шляхом утворення спільних підприємств і здачі торговельних площ в оренду приватним особам. Фінансові результати від цих видів діяльності включаються в загальний фінансовий результат обласної спілки споживчих товариств, тим самим досягається позитивний результат. Таким чином, досягається різке зростання основних показників діяльності Укрспілці "Відродження", в тому числі і Донецької ОССТ за останні роки. Такі перетворення дозволяють Донецької ОССТ знижувати рівень кредиторської заборгованості. Такі тактичні кроки, не орієнтують підприємство в стратегічному аспекті діяльності. Як видно з аналізу, дані заходи вплинули на одержання позитивного фінансового результату лише в короткостроковому періоді. З метою порівняння результатів економічної діяльності об'єктів дослідження був проведений аналіз роботи Запорізької обласної спілки споживчих товариств (табл. 2.2).
Згідно з даними табл. 2.2., основні показники фінансової діяльності підприємств Запорізької ОССТ мають негативні значення. Фінансовий результат підприємства має постійну тенденцію до зниження і у 1999 році досяг критичної відмітки 4500 тис. грн. збитку.
В 2000 році підприємству вдалося знизити цю позначку до 2752,4 тис. збитків, однак у 2001 році збитки зросли до 2889,4 тис. грн., а в 2002 році показник збитків склав 4062,8 тис. грн. При загальному падінні фінансових результатів від діяльності, спостерігається коливання показника товарообігу і збільшення кількості збиткових підприємств. Крім того, має місце зниження середньорічного обсягу промислового виробн