Вы здесь

Діагностика, лікування та акушерська тактика при вагітності ускладненій багатоводдям

Автор: 
Ласитчук Оксана Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U002381
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
об’єкт і методи дослідження
2.1. Клініко-анамнестичні дані обстежених вагітних
При виконанні наукового дослідження нами було проведено
клініко-функціонально-лабораторне обстеження 307 вагітних та роділь, які
отримували лікувальну допомогу в міському пологовому будинку
м. Івано-Франківська та обласному перинатальному центрі м. Івано-Франківська.
Всі жінки були розподілені на групи відповідно до того, які обстеження та
лікувальні заходи вони отримували, а саме:
1 група – контрольна, яка налічувала 54 вагітних з нормальною кількістю
навколоплідних вод;
2 група – 199 вагітних жінок із багатоводдям, які отримували загальноприйняту
базисну терапію;
3 група – 54 вагітних з багатоводдям, яким проводилось комплексне лікування з
використанням препаратів реосорбілакт та Нью В-Н-С.
У вказані групи не входили вагітні з цукровим діабетом, двійнею та з
діагностованими антенатально вадами розвитку плода. Обстеження вагітних всіх
досліджуваних груп проводили в ІІІ триместрі вагітності.
У даному розділі роботи наведена клінічна характеристика 307 вагітних 1 – 3
груп, результати дослідження яких дали можливість встановити вплив багатоводдя
на перебіг вагітності та пологів і внутрішньоутробний стан плода, вдосконалити
методи діагностики багатоводдя та оцінити ефективність лікуван­ня багатоводдя
базисним методом та запропонованим.
Вік обстежених жінок коливався від 17 до 41 років (табл. 2.1), причому в усіх
трьох групах більшість вагітних була віком від 21 до 25 років (49,5 %).
Таблиця 2.1
Розподіл жінок за віком (абс. число (%))
Групи спосте-
реження
Кіль-кість
жінок
Вік (роки)
16-20
21-25
26-30
31-35
Більше 35
54
11
(20,4 %)
25
(46,3 %)
10
(18,5 %)
7
(13,0 %)
1
(1,8 %)
199
23
(11,6 %)
96
(48,2 %)
48
(24,1 %)
22
(11,1 %)
10
(5,0 %)
54
7
(13,0 %)
31
(57,4 %)
10
(18,5 %)
4
(7,4 %)
2
(3,7 %)
Всього
307
41
(13,4 %)
152
(49,5 %)
68
(22,1 %)
33
(10,8 %)
13
(4,2 %)
В табл. 2.2 наведено дані про кількість першовагітних та повторно­вагітних
жінок у досліджуваних групах.
Таблиця 2.2
Розподіл жінок за кількістю вагітностей (абс. число (%))
Групи
спостереження
Кількість
жінок
Першовагітні
Повторновагітні
54
27 (50,0 %)
27 (50,0 %)
199
97 (48,7 %)
102 (51,3 %)
54
28 (51,9 %)
26 (48,1 %)
Всього
307
152 (49,5 %)
155 (50,5 %)
З вищенаведеної таблиці видно, що в групах жінок із багатоводдям достовірної
різниці між кількостями першовагітних і повторновагітних немає. Такий же самий
розподіл спостерігається і в контрольній групі.
Кількість пологів у анамнезі обстежених вагітних наведено в табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Розподіл обстежених жінок по паритету (абс. число (%))
Групи
спостере­ження
Кількість
жінок
Перші
пологи
Другі
Пологи
Треті
пологи
Більше трьох пологів
54
34 (63,0 %)
19 (35,2 %)
1 (1,8 %)
199
117 (58,8 %)
70 (35,2 %)
10 (5,0 %)
2 (1,0 %)
54
35 (64,8 %)
15 (27,8 %)
4 (7,4 %)
Всього
307
186 (60,6 %)
104 (33,9 %)
15 (4,9 %)
2 (0,6 %)
Дані акушерського анамнезу про репродуктивну функцію обстежених нами жінок
наведені у табл. 2.4. Як видно з даних цієї таблиці, загальна кількість
артифіційних абортів у вагітних з багатоводдям (2 і 3 групи) була на 9 % вища,
ніж у контрольній (1 група), але достовірної статистичної різниці між цими
показниками немає. Проте, за трьома і більше артифіційними абортами різниця
показників між вагітними з багатоводдям і контрольною групою була достовірною
(pбагатоводдям зустрічаються частіше (pвагітних з багатоводдям в порівнянні з контрольною групою пізні викидні
зустрічались на 3,2 % частіше, а передчасні пологи – на 0,9 %, достовірність
різниці p>0,05. В анамнезі жінок третьої групи дані ускладнення вагітності
взагалі були відсутні. Слід зауважити, що мертвонародження в анамнезі вагітних
контрольної групи не спостерігались, а у вагітних з багато­воддям
мертвонародження мало місце в чотирьох жінок другої групи, що становить 1,6 %
від загальної кількості вагітних з багатоводдям. Різниця за даним показником
достовірна (pкількістю вчасних пологів у жінок досліджуваних груп суттєвої різниці не має,
проте троє і більше пологів в анамнезі відмічено тільки у двох жінок другої
групи, що становить лише 1 %.
Таблиця 2.4
Перебіг попередніх вагітностей у обстежених жінок (абс. число (%))
Показники
Групи жінок
1 (n=54)
2 (n=199)
3 (n=54)
Артифіційні
аборти
немає
48 (88,9 %)
157 (78,9 %)
45 (83,3 %)
1 – 2
6 (11,1 %)
36 (18,1 %)
8 (14,8 %)
3 і більше
6 (3,0 %)
1 (1,9 %)
Мимовільні
викидні
(ранні)
немає
48 (88,9 %)
177 (89,0 %)
47 (87,0 %)
6 (11,1 %)
19 (9,5 %)
5 (9,3 %)
1 (0,5 %)
2 (3,7 %)
3 і більше
2 (1,0 %)
Пізні
викидні
немає
53 (98,1 %)
186 (93,5 %)
54 (100 %)
1 (1,9 %)
13 (6,5 %)
2 і більше
Передчасні
пологи
немає
53 (98,1 %)
194 (97,5 %)
54 (100 %)
1 (1,1 %)
5 (2,5 %)
2 і більше
Мертво-
народження
немає
54 (100 %)
195 (98,0 %)
54 (100 %)
2 (1,0 %)
2 (1,0 %)
3 і більше
Вчасні
пологи
немає
34 (63,0 %)
117 (58,8 %)
36 (66,7 %)
19 (35,2 %)
70 (35,2 %)
14 (25,9 %)
1 (1,8 %)
10 (5,0 %)
4 (7,4 %)
3 і більше
2 (1,0 %)
Дані про перенесені раніше гінекологічні захворювання представлені у табл. 2.5.
Частота генітальної патології на одну жінку в контрольній групі становить
0,407, а сумарна частота вказаного показника у вагітних з багатов