Вы здесь

Вплив перфторану на функції легень, гемодинаміку та кисневий статус у післяопераційному періоді у хворих онкоторакального профілю

Автор: 
Новіков Сергій Павлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U000770
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клініко-статистичні дані
У роботі проведено дослідження функції зовнішнього дихання, кисневого статусу і
стану центральної гемодинаміки у 125 хворих онкоторакального профілю, яким була
проведена лобектомія або білобектомія під час хірургічного лікування раку
легені стадій ІА, ІВ, ІІА і ІІВ. Як контроль були використані дані обстеження
12 волонтерів віком від 47 до 69 років без гострих або хронічних захворювань
системи дихання і серцево-судинної системи. Також у дослідженні використаний
клініко-анатомічний матеріал від 24 померлих у ранньому післяопераційному
періоді після проведення стандартної або розширеної пневмонектомії з приводу
раку легені. Як морфологічний контроль використовували аутопсійний матеріал 15
померлих від різних причин, не пов’язаних з патологією легень.
Хірургічне лікування всіх хворих було проведено на базі міської
багатопрофільної клінічної лікарні №4 м. Дніпропетровська, яка є клінічною
базою Дніпропетровської державної медичної академії. Середній вік хворих
становив 61,6 років, коливаючись від 51 до 74 років. З 149 прооперованих хворих
139 (93,3%) були чоловіки, 10 (6,7%) – жінки. Серед характерних супутніх
захворювань було відмічено ішемічну хворобу серця (58,9% хворих), хронічний
бронхіт (60,5%), стабільну стенокардію напруження (24,8%), атеросклеротичний
кардіосклероз (15,5%), гіпертонічну хворобу (8,5%). У переважної більшості
хворих (79,1%) перед операцією спостерігалася вентиляційна дихальна
недостатність різного ступеня. У 8 хворих (5,4%) в анамнезі – інфаркт міокарда.
Тривалий стаж паління (за даними опитування) спостерігався у 112 (75,2%)
хворих.
Перед операцією поряд із стандартними підготовчими лікувально-діагностичними
заходами проводилось спірографічне вивчення стану вентиляційної функції легень
(за допомогою апарату „Этон-01”), кисневого статусу (за допомогою апарату
„ABL-620” за системою OSA) і центральної гемодинаміки (методом інтегральної
реографії за М.І.Тищенко).
Для знеболення під час проведення операцій у всіх хворих застосовували тотальну
внутрішньовенну анестезію (програмований полінаркоз) з штучною вентиляцією
легень киснем через ендотрахеальну трубку. Інтраопераційну інтенсивну ІТТ
засновували на рекомендаціях, викладених П.Г.Брюсовим [5]. Розподілення хворих
за характером оперативного втручання наведено у табл.2.1.
Таблиця 2.1
Кількісне розподілення хворих за характером оперативного втручання
Вид резекції легені
Бік резекції
правий
лівий
Пневмонектомія
Розширена пневмонектомія
Бронхопластична пневмонектомія
Всього пневмонектомій - 24
Лобектомія
21
17
Розширена лобектомія
Бронхопластична лобектомія
12
15
Білобектомія
13
15
Розширена білобектомія
Бронхопластична білобектомія
11
Всього лоб- і білобектомій - 125
Для вирішення задач дослідження 125 хворих, яким проводили лобектомію або
білобектомію, в залежності від компонентності інфузійно-трансфузійної терапії
були розподілені на три клінічні групи. У першій групі (42 хворих) як компонент
інтраопераційної ІТТ використовували колоїдний плазмозамінник рефортан
(„Berlin-Chemie”, Германія) у дозі 5 мл/кг; у другій групі (43 хворих) –
плазмозамінник з функцією переносу кисню перфторан (Росія) у дозі 1,5 мл/кг; у
третій (40 хворих) – перфторан у дозі 3 мл/кг.
Для диференційованого визначення динаміки змін вентиляційної функції легень,
кисневого статусу і центральної гемодинаміки у кожній з клінічних груп виділяли
чотири підгрупи в залежності від передопераційного ступеня ВДН [64, 103]
(табл.2.2). Обстеження хворих проводили на 1, 3, 7, 14 і 21 добу після
оперативного втручання.
Таблиця 2.2
Розподілення хворих за клінічними групами в залежності від передопераційного
ступеня ВДН
Клінічні групи
(компонент ІТТ)
ВДН
(ступінь)
Кількість хворих (з позначенням стадії раку легені)
Рефортан (5 мл/кг)
10 (ІА – 4; ІВ – 2; ІІА – 3; ІІВ – 1)
12 (ІА – 4; ІВ – 4; ІІА – 2; ІІВ – 2)
ІІ
10 (ІА – 1; ІВ – 3; ІІА – 3; ІІВ – 3)
ІІІ
10 (ІА – 0; ІВ – 2; ІІА – 5; ІІВ – 3)
Всього – 42 (ІА – 9; ІВ – 11; ІІА – 13; ІІВ – 9)
Перфторан (1,5 мл/кг)
11 (ІА – 5; ІВ – 2; ІІА – 4; ІІВ – 0)
11 (ІА – 3; ІВ – 5; ІІА – 2; ІІВ – 1)
ІІ
10 (ІА – 1; ІВ – 3; ІІА – 4; ІІВ – 2)
ІІІ
11 (ІА – 0; ІВ – 3; ІІА – 3; ІІВ – 5)
Всього – 43 (ІА – 9; ІВ – 13; ІІА – 13; ІІВ – 8)
Перфторан (3 мл/кг)
10 (ІА – 3; ІВ – 2; ІІА – 4; ІІВ – 1)
9 (ІА – 2; ІВ – 3; ІІА – 3; ІІВ – 1)
ІІ
10 (ІА – 1; ІВ – 3; ІІА – 2; ІІВ – 4)
ІІІ
11 (ІА – 1; ІВ – 2; ІІА – 4; ІІВ – 4)
Всього – 40 (ІА – 7; ІВ – 10; ІІА – 13; ІІВ – 10)
З метою вивчення географічної норми нами обстежено 12 добровольців віком від 47
до 69 років без гострих і хронічних захворювань системи дихання і
серцево-судинної системи, які склали контрольну групу. Враховуючи відсутність
істотних розбіжностей із даними літератури, результати обстеження контрольної
групи були прийняті за норму. Цифрові дані, які характеризують стан вивчених
параметрів в контрольній групі, наведені в табл.2.3.
Таблиця 2.3
Значення показників кисневого статусу і центральної гемодинаміки в контрольній
групі (М±m)
Показник
Значення
Показник
Значення
FO2, %
21,0 ± 0,08
FO2Hb(a), ммоль/л
8,2 ± 0,5
RQ
0,84 ± 0,06
FO2Hb(v), ммоль/л
5,7 ± 0,3
pCO2(a), мм.рт.ст.
38,4 ± 2,6
ctO2(a), ммоль/л
8,1 ± 0,5
pCO2(v), мм.рт.ст.
46,1 ± 3,1
ctO2(v), ммоль/л
5,9 ± 0,3
pO2(A), мм.рт.ст.
105,6 ± 5,3
sO2(a), %
96,7 ± 0,8
pO2(a), мм.рт.ст.
94,2 ± 6,7
sO2(v), %
68,2 ± 5,8
pO2(v), мм.рт.ст.
35,6 ± 2,6
AaDpO2, мм.рт.ст.
11,4 ± 2,1
pH
7,41 ± 0,05
VO2, моль/хв
11,5 ± 0,5
Shunt
4,8 ± 1,4
УОС, мл
78,3 ± 5,3
p50a, мм.рт.ст.
27,4 ± 1,4
ХОК, л/хв
5,7