Вы здесь

Антропологічні варіанти ікол, їх мікротвердість та особливості біомінералізації.

Автор: 
Гасюк Петро Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003868
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2. Матеріали та методи дослідження.
Матеріалом для дослідження були зуби як живих осіб, так і загиблих від нещасних
випадків. Живими особами в кількості 153 випадків являлися студенти другого та
третього курсів стоматологічного факультету УМСА під час проходження занять на
кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології з дозволу завідуючого кафедрою,
доктора медичних наук, професора Короля Михайла Дмитровича. Розподіл
одонтологічних спостережень за віком та статтю представлені в таблиці № 2.1.
Таблиця № 2.1
Розподіл осіб при одонтологічному обстеженні
Стать
Вік
18
19
20
21
22
Всього
чоловіки
13
16
37
19
91
жінки
10
24
16
62
23
40
53
27
10
153
Матеріалом для одонтогліфічного, гістохімічного, електронно-мікроскопічного
вивчення, а також хімічного та фізичного аналізу твердих тканин ікол, слугували
зуби 41 загиблого від нещасних випадків в результаті автотравми або гострого
алкогольного отруєння, які надійшли до Полтавського судово-медичного бюро. Для
взяття матеріалу було одержано дозвіл від Полтавської обласної прокуратури. У
всіх 41 загиблих у віці 18-30 років екстрактувалися ікла верхньої та нижньої
щелеп з наступним відновленням дефекту спеціально виготовленими протезами.
Визначення антропологічного варіанту ікол, верхньої та нижньої щелепи
проводилось згідно семибальної оцінки О.О. Зубова [26].
Слід відзначити, що штифтові ікла, коли лінгвальний горбик відсутній, а його
вершина загострена, а також тип премоляра, коли обидва горбики з’єднуються
краєвими гребенями із кутами ріжучого краю на нашому матеріалі були відсутніми.
крім того в іклах особливо живих осіб було тяжко визначити коли додатковий
лінгвальний горбик досягає третину, а коли дві третини основного горбика. В
силу цього нами 2 та 3 бал варіантів ікол згідно класифікації О.О. Зубова були
об’єднані в одну групу.
Таким чином, модифіковані нами антропологічні чотири варіанти ікол визначалися
наступними одонтологічними показниками.
Перший антропологічний варіант ікол характеризувався плоским або незначним
пологим підвищенням, що досить слабо помітне на загальному фоні лінгвальної
поверхні.
Другий антропологічний варіант ікол проявлявся чітко вираженим напівкруглим або
овальним вздуттям в області емалі лінгвального горбика.
Третій антропологічний варіант ікол визначався наявністью чітко відокремленого
лінгвального горбика, що має власну вершину, яка не досягає рівня ріжучої
частини основного горбика.
Четвертий антропологічний варіант характеризувався тим, що вершина лінгвального
горбика знаходилась на одному рівні з ріжучим краєм.
Крім визначення ступеня вираженості лінгвального горбика по відношенню до
основного, нами враховувалася в іклах форма вестибулярної поверхні: прямокутна
чи овальна. При прямокутній медіальна та дистальна грані ікол орієнтовані
паралельно, в той час, як при овальній ці грані закруглені в шийковій частині
та по ріжучому краю. При трикутній формі ікол медіальна та дистальна грань
з’єднується в ділянці шийки коронки.
Нарешті, одонтогліфічні особливості ікол різних антропологічних варіантів ікол
визначалися за ступенем розвитку трикутної ямки, котра локалізується в
дистальній частині лінгвальної поверхні, наявністю півмісяцевої ямки, що
відокремлює горбик, а також локалізацією коронаро-радикуляної борозни, що
розділяє не тільки коронку ікол, а й їх корінь.
Розподіл матеріалу в чотирьох бальній оцінці ікол нижньої та верхньої щелепи
представлено в таблиці № 2.2.
Таблиця 2.2
Розподіл антропологічних варіантів екстирпованих ікол на верхній та нижній
щелепах
Варіанти
Всього
верхня щелепа
26
42
14
82
нижня щелепа
22
38
71
Всього
48
80
20
153
Сукупність матеріалу дозволяє провести поглиблене одонтологічне,
одонтогліфічне, одонтометричне вивчення ікол, а також проаналізувати їх
хімічний склад твердих компонентів і вивчити їх твердість.
Одонтологічне дослідження проведено при загальному стоматологічному огляді
живих осіб з визначенням антропологічного варіанту ікол по наявності та ступені
вираженості лінгвального горбика.
При цьому у кожному випадку враховували ступінь вираженності інцізівації (на
центральних різцях по таким одонтологічним ознакам як їх форма вестибулярної
поверхні, наявність лопатоподібності). Крім того вплив морфогенетичного поля
моляризації на ікла спостерігались по наявності “Х” (ікс) або “Y” (ігрек)
малюнка коронки перших молярів, а також кількості в них горбиків або
додаткового горбика Карабелі. Індекс кореляції різних одонтологічних ознак ікла
з ознаками інцізівації та моляризації проводилось згідно статистичних
досліджень. Слід відзначити, що всі вказані одонтологічні ознаки різних класів
зубів знімали на фотокамері з подальшим їх вивченням на дисплеї комп’ютера.
Одонтогліфічне вивчення ікол різних антропологічних варіантів ікол з
урахуванням рекомендацій Guineta та Hershkovitz [106] відображених в
міжнародної класифікації рельєфу вестибулярної та лінгвальної поверхні. Крім
того, для більш детального вивчення одонтогліфічного малюнку ікол нами
запропонований гістохімічний метод забарвлення еріохромом чорним-Т. На цей
метод нами разом, з П.М. Скрипніковим та О.А. Сіренко отриманий патент №786434.
Розроблений метод забарвлення полягає у наступному: в якості барвника
використали еріохром чорний-Т у вигляді порошку, який втирали у жувальну
поверхню зуба протягом 3-5 хв.
Еріохром чорний являє собою натрієву сіль 1-1-гідрокси 2 нафтил АЗО-6 нітро-2
нафтил-4-сульфокислоти, порошок чорного або коричневого кольору, який
розчиняється в 95% спирті.
Спосіб забарвлення проводять наступним чином. Професійне