Вы здесь

Генетична мінливість соняшника при обробці етил метансульфонатом зрілого та незрілого насіння.

Автор: 
Васін Віктор Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U000928
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p>РОЗДІЛ 2<br />УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ<br />2.1. Ґрунтово-кліматичні та <br />метеорологічні умови у роки досліджень<br />Польові досліди проводились на полях сівозміни Інституту олійних культур УААН,<br />який знаходиться на території Запорізького району у північно-західній частині<br />Запорізької області. <br />Пануючим типом водного режиму ґрунтів є непромивний, при глибокому (більше 10<br />м) заляганні ґрунтових вод. За даними Запорізької агрохімлабораторії територія<br />Інституту олійних культур представлена типовими звичайними середньоміцними<br />малогумусними чорноземами. Основні запаси ґрунтової вологи у цих чорноземах<br />формуються у осінньо-зимово-ранньовесняний період. <br />Кількість гумусу невелика і у шарі 0-20 см коливається у межах 4.4-5.5 %. У<br />орному шарі ґрунту забезпеченість легкогідролізуємим азотом – 8.7 - 9.1 мг на<br />100 г ґрунту. Вміст рухомого фосфору (по Чирикову) – 10.5-11.2 мг на 100 г<br />ґрунту, обмінного калію (по Масловій) – 15.2 – 17.1 мг. Ґрунти характеризуються<br />як слабо забезпечені азотом. Реакція ґрунтового розчину нейтральна, рH водної<br />витяжки коливається у межах 6.5 – 7.0. <br />Розподіл атмосферних опадів у цій зоні як за кількістю, так і за періодами<br />вегетації, нерівномірний. У зв’язку з чим продуктивність рослин у більшій мірі<br />залежить від накопичення та правильного використання ґрунтової вологи<br />осінньо-зимово-ранньовесняних опадів. <br />Клімат південного Степу України помірно-теплий з недостатнім зволоженням.<br />Спостерігається посушливість клімату, яка проявляється частіше літом і восени.<br />Посушливість клімату обумовлюється не тільки недостатньою кількістю опадів, а й<br />нерівномірним розподілом їх на протязі року, особливо у період вегетації рослин<br />та великими витратами на <br />Таблиця 2.1.1.<br />Метеорологічні показники під час проведення досліджень<br />Роки<br />Декади<br />Травень<br />Червень<br />Липень<br />Серпень<br />Середньо-добова, tє C<br />Опади, мм<br />Середньо-добова, tє C<br />Опади, мм<br />Середньо-добова, tє C<br />Опади, мм<br />Середньо-добова, tє C<br />Опади,мм<br />2001<br />13.6<br />53.0<br />14.1<br />12.0<br />28.0<br />0.0<br />26.5<br />0.0<br />II<br />14.7<br />3.0<br />18.9<br />20.5<br />29.3<br />0.0<br />25.7<br />0.0<br />III<br />12.3<br />20.5<br />20.2<br />57.0<br />29.5<br />0.0<br />23.3<br />8.0<br />Сер. tє C<br />13.5<br />17.7<br />28.9<br />25.1<br />Сума опадів, мм<br />76.5<br />89.5<br />0.0<br />8.0<br />2002<br />14,5<br />0.0<br />17.8<br />23.5<br />26.6<br />0.0<br />21.2<br />8.0<br />II<br />14,5<br />10.0<br />19.2<br />1.0<br />24.7<br />46,5<br />19.2<br />36.0<br />III<br />17,3<br />25.0<br />27.1<br />0.0<br />24.2<br />48.5<br />22.7<br />0.0<br />Сер. tє C<br />15,5<br />21.4<br />25.1<br />21.1<br />Сума опадів, мм<br />35.0<br />24.5<br />95.0<br />44.0<br />2003<br />21.9<br />0.0<br />20.5<br />0.0<br />22.2<br />18.5<br />21.5<br />0.0<br />II<br />23.5<br />0.0<br />22.5<br />38.0<br />22.2<br />58.0<br />20.0<br />0.0<br />III<br />22.6<br />0.0<br />19.7<br />21.0<br />25.3<br />0.0<br />22.3<br />0.0<br />Сер. tє C<br />22.6<br />20.9<br />23.2<br />21.3<br />Сума опадів, мм<br />0.0<br />59.0<br />76.5<br />0.0<br />2004<br />15.9<br />35.0<br />16.1<br />3.0<br />21.6<br />0.0<br />25.2<br />73.0<br />II<br />10.2<br />38.0<br />21.0<br />6.5<br />22.6<br />62,0<br />20.7<br />22.0<br />III<br />12.6<br />25.0<br />22.2<br />81<br />26.6<br />0.0<br />20.1<br />0.0<br />Сер. tє C<br />12.9<br />19.8<br />23.7<br />21.6<br />Сума опадів<br />98<br />90.5<br />62.0<br />95<br />Середньобагато-річні показники<br />16.7<br />42.0<br />20.7<br />52.0<br />22.4<br />50.0<br />21.6<br />41.0<br />випаровування. Середня кількість опадів за рік складає по Запорізькому району<br />420 мм. Сума ефективних температур складає 3000 – 3100 єС. Повне відтанення<br />ґрунту відмічається у другій половині березня. Запаси продуктивної вологи у<br />метровому шарі ґрунту до початку польових робіт у середньому складають 139 мм.<br />Стійке прогрівання ґрунту на глибині 10 см до 10є С відмічається у середині<br />квітня. <br />Характерною особливістю приходу весни для півдня Степу України є швидке<br />нарощування денних температур, яке переривається різким похолоданням у кінці<br />квітня – початку травня і триває 7 –12 днів. У подальшому ріст температури<br />повітря проходить з великою інтенсивністю. <br />Характеристика елементів погоди складена на підставі матеріалів Запорізької<br />метеорологічної станції, розташованої на відстані 8-13 км від місця закладення<br />польових дослідів, а також спостережень метеопоста ІОК. У таблиці 2.1.1.<br />представлені метеорологічні умови проведення дослідів, які відіграють важливу<br />роль у життєдіяльності рослин. <br />Метеорологічні умови у роки досліджень складались по різному. Температура,<br />кількість опадів та їх розподіл за вегетаційний період соняшника були більш<br />сприятливими у 2002 та 2004 роках. <br />Агротехніка проведення польових дослідів – загальноприйнята для посівів<br />соняшнику культурного в даній агрокліматичній зоні. <br />2.2. Матеріали та методика досліджень<br />Як вихідний матеріал використовували самозапильні лінії соняшника культурного<br />Helianthus annuus L. ЗЛ-9Б, ЗЛ-102Б, ЗЛ-169Б селекції Інституту олійних культур<br />(ІОК), які є компонентами вже створених комерційних гібридів і широко<br />використовуються зараз у селекції для одержання нових вдалих комбінацій<br />схрещувань. Відібрані генотипи мають різні комплекси морфологічних та<br />господарсько-корисних ознак. Обробку мутагеном проводили як зрілого, так і<br />незрілого насіння. Повітряно-сухе зріле насіння трьох ліній було замочено у<br />водному розчині мутагену етилметансульфонату (ЕМС) у концентраціях 0,01%, 0,1%,<br />0,5% при експозиції 6 та 12 годин. Після обробки мутагеном насіння промивали 30<br />хв. проточною водою і одразу висаджували в ґрунт. У контролі насіння<br />замочувалось у дистильованій воді (по 120 насінин на кожну експозицію). <br />Маніпуляції з незрілим насінням проводили в лабораторії біотехнології ІОК.<br />Сім’янки 20-денного незрілого насіння ліній ЗЛ-102Б і ЗЛ-169Б були замочені у<br />водному розчині мутагену ЕМС у концентраціях 0,01% та 0,1% (експозиція - 6 та<br />12 годин). Контроль - замочування в дистильованій воді, експозиція 6 та 12<br />годин. Після замочування сім’янки промивали проточною водою протягом 30 хв.<br />Потім їх стерилізували в розчині гіпохлорита натрію (розведеним го</p>