Вы здесь

Господарсько-біологічні особливості корів української чорно-рябої молочної породи в умовах Прикарпаття

Автор: 
Ференц Любов Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001346
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.Перелік умовних скорочень Загальна характеристика роботи
Розділ 1. Огляд літератури. 1.1. Формування молочної продуктивності чорно-рябої худоби. 1.2. Закономірності росту й розвитку тварин. 1.3. Відтворювальна здатність тварин. 1.4. Біохімічні показники молока та крові тварин. 1.4.1. Якісний склад молока. 1.4.2. Біохімічні та морфологічні показники крові
Розділ 2. Матеріал і методи досліджень.
Розділ 3. Результати власних досліджень. 3.1. Динаміка росту живої маси корів у період їх вирощування 3.2. Екстер'єрно-конституційні особливості корів української
чорно-рябої молочної породи.
3.3. Молочна продуктивність корів 3.4. Вплив росту й розвитку корів у період вирощування на їх молочну продуктивність.
3.5. Взаємозв'язок екстер'єрних особливостей тварин з їх
молочною продуктивністю
3.6. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої
молочної породи залежно від інтенсивності росту.
3.7. Вплив віку першого осіменіння та першого отелення на молочну продуктивність корів
3.8. Тривалість сухостійного, сервіс- і міжотельного періодів та
їх вплив на молочну продуктивність корів
3.9. Вплив батьків на формування молочної продуктивності
дочок
Вплив бугаїв-плідників різної племінної цінності на
формування молочної продуктивності дочок
Функціональні властивості вим'я корів української чорно-рябої молочної породи.
Тривалість продуктивного використання корів Хімічний склад молока корів української чорно-рябої
молочної породи
Морфологічний і біохімічний склад крові та показників
природної резистентності корів різних генотипів
української чорно- рябої молочної породи.
Розділ 4. Аналіз і узагальнення результатів досліджень.Висновки.Пропозиції виробництвуСписок