Вы здесь

Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи

Автор: 
Щербатюк Наталія Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002517
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень
Загальна характеристика роботи
Розділ 1. Огляд літератури
1.1. Характеристика української чорно-рябої молочної породи
1.2. Ріст і розвиток ремонтного молодняку
1.3. Продуктивні якості корів української чорно-рябої
молочної породи
1.4. Біологічні особливості тварин
Розділ 2. Матеріал та методи досліджень
Розділ 3. Результати власних досліджень
3.1. Ріст телиць
3.2. Екстер'єрно-конституційні особливості тварин
3.3. Морфологічні та функціональні властивості вимені корів
3.4. Динаміка молочної продуктивності корів
3. 5. Відтворна здатність піддослідних тварин
3.6. Морфологічні та біохімічні показники крові телиць та корів
3.7. Легеневий газообмін та енергетичні процеси у тварин
подільського заводського типу
Розділ 4. Аналіз та узагальнення результатів досліджень
Висновки
Пропозиції виробництву
Список