Вы здесь

Антигіпоксична терапія у комплексному лікуванні хворих з гострою церебральною недостатністю обумовленою тяжкою черепно-мозковою травмою або мозковим інсультом.

Автор: 
Білошапка Віталій Олексійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U002595
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ Роль гіпоксії в патогенезі гострої церебральної недостатності (огляд літератури)
1.1. Гіпоксичні порушення при гострій церебральній недостатності, обумовленої мозковим інсультом або важкою черепно-мозковою травмою
1.2. Принципи фармакологічної терапії при гострій церебральній недостатності.
1.3. Раннє неповне парентеральне живлення
1.4. Нефармакологічна антигіпоксична терапія (гіпербарична оксигенація) при гострій церебральній недостатності.
1.5. Особливості моніторингу у хворих з гострою церебральною недостатністю під час проведення антигіпоксичної терапії.
1.5.1. Електроенцефалографія
1.5.2. Функціональні дослідження судин головного мозку.
1.5.3. Варіабельність серцевого ритму
РОЗДІЛ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІЧНОГО МАТЕРІАЛУ І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Умови дослідження пацієнтів.
2.2. Основні групи.
2.2.1. Перша група пацієнтів, що отримують інтенсивну терапію за стандартним протоколом
2.2.2. Друга група пацієнтів, що отримують інтенсивну терапію за стандартним протоколом з додатковим включенням в комплекс лікування раннього неповного парентерального живлення, гіпербаричної оксигенації і препарату тіотріазоліну + пірацетам| (тіоцетам).
2.2.3. Третя група пацієнтів, що отримують інтенсивну терапію за стандартним протоколом з додатковим включенням у комплекс лікування раннього парентерального живлення, гіпербаричної оксигенації і препарату етилметилгідроксипіридину сукцинату (Мексидол).
2.2.4. Контрольна група здорових добровольців
2.3. Використовувані методи дослідження.
2.4. Статистична обробка даних.
РОЗДІЛ ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1. Оцінка неврологічного дефіциту у пацієнтів з гострою церебральною недостатністю різного генезу в динаміці проведеної антигіпоксичної терапії.
3.2. Динаміка змін електроенцефалографії під час проведення антигіпоксичної терапії.
3.3. Динаміка показників ультразвукового транскраніального доплерографічного дослідження
3. Динаміка змін показників центральної гемодинаміки, кисневого транспорту, кислотно-основного стану у пацієнтів на фоні раннього неповного парентерального живлення
РОЗДІЛ ПІДБІР РЕЖИМІВ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ
4.1. Оцінка рівня свідомості перед проведенням сеансів гіпербаричної оксигенації
4.2. Динаміка показників варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з черепно-мозковою травмою і мозковим інсультом під час сеансів гіпербаричної оксигенації.
4.3. Використання методу інтегрального кількісного аналізу для підбору режимів гіпербаричної оксигенації.
4.4. Оцінка безпеки вибраних режимів гіпербаричної оксигенації за допомогою моніторингу змін біохімічних показників гомеостазу
РОЗДІЛ АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
ВИСНОВКИ.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.
СПИСОК